Sirkustaiteilija Männistö-Lister Sakari

81000 €

Taiteellinen työskentely sirkustaiteen alalla

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Työjakson kaksi eri polkua eivät suoranaisesti liity toisiinsa, mutta prosesseissa on toisiaan tukevia elementtejä; jongleerauksen erityislaatuisuuden näkeminen ja sirkuksen ainutlaatuisuuteen uskominen, sekä olemassa olevien, omien ja yleisten, ajatusmallien haastaminen. Sekä taiteellinen työ, että kirjoittaminen perustuvat vallalla olevan, selityskeskeisen lähestymisen haastamiseen ja purkamiseen sirkustaiteessa. Kirjoittamisen ja fyysisen tekemisen ohessa, minua kiinnostaa sirkuksen kautta tutkia fyysistä opittua taitoa ristiriitaisena yhteiskunnallisena ilmiönä. Yhtäältä fyysistä taitoa ja itsensä fyysistä kehittämistä arvostetaan, ehkä kurinalaisuuden tai elämänhallinnan kautta, mutta toisaalta fyysinen tekeminen/työ on usein matalapalkkaista tai harrastustoimintaa ja voidaan nähdä jopa ajattelun vastakohtana.