Valokuvataiteilija Sarpaniemi Emma

64800 €

Taiteellinen työskentely sekä valokuvakirjan julkaiseminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Töissäni tutkin naiseuden määritelmiä performatiivisten omakuvien kautta. Omakuva on minulle leikkikenttä, jossa pyrin kyseenalaistamaan tiettyjä patriarkaalisia ihanteita naiskuvasta luomalla representaation ilman muiden määrittelemiä rajoja. Leikkisyys, herkkyys ja performatiivisuus nivoutuvat yhteen omakuvatraditiota tutkivissa valokuvissani. Useimmiten leikkisyys nähdään naistaiteilijan kohdalla naiiviutena, mutta työskentelyssäni käytän sitä tehokeinona. Koen, että leikki mahdollistaa uusia tapoja olla ja vaikuttaa. Työskentelen kahden yksityisnäyttelyn parissa. Näyttelyiden jälkeen aloitan valokuvakirjan suunnittelun omakuvasarjasta Two Ways to Carry a Cauliflower. Keskityn kirjan julkaisemiseen sekä haluan hidastaa työskentelyäni ja syventyä käsittelemiini teemoihin kokonaisvaltaisemmin, mikä ei ole ollut mahdollista intensiivisen näyttelyputken takia. Haluan kehittää moniulotteisemman suunnan näyttelykokonaisuuksiini: valokuvien esitysmuotoon ja ripustukseen rikkomalla valokuvataiteen länsimaista kaanonia.