KuM, TaM / vapaa kuvataiteilija Aho Henna

63000 €

Taiteellinen työskentely ja uuden maalaussarjan tekeminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Olen kuvataiteilija ja työskentelen maalaustaiteen sekä installaation parissa. Haen työskentelyapurahaa taiteelliseen työskentelyyn sekä PADA studios -residenssijakson kuluihin Portugalissa. Työskentelyni on maalauksen ja maalaamisen osa-alueiden tutkimista, erityisesti minua kiinnostaa maalauskangas itsessään. Uutta on maalauskankaiden kutominen ja "kudontojen" yhdistäminen ruumiillisen ja tilallisen maalauksen ideoihin. Käsittelen työssäni myös itse luomisprosessia; esimerkiksi kuinka kodissa työskentely vaikuttaa syntyviin teoksiin ja toisaalta, kuinka taide muuntaa ympäristöään. Työskentelyni lähtökohta on ihmettelevä ja tutkimuksellinen, se irtisanoutuu tuottamisen pakosta ja “valmiin” ja “säilyvän” ihanteista. Olennaista on vastuullisuus oman työskentelyn tuotantoprosessin vaiheista, aina käytetyistä materiaaleista teosten loppusijoitusmuotoon tai -paikkaan saakka.