Kuvataiteen maisteri Vainio Elina

96000 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Nykyrunoilija Olli-Pekka Tennilä sanoo Nuoren Voiman vuoden 2023 toisessa numerossa, että hänelle runous asettuu yhä uudelleen tutkimaan sitä miten puhua. Yksinkertaisen ajatuksen taustalla on väite siitä, miten usein inhimillisen toiminnan lähtöasetelmana on, että tiedetään mistä puhutaan ja miten. Runous, tai laajemmin ajateltuna taide, kyseenalaistaa asetelman, spekuloi ja ehdottaa. Omaa työskentelyäni taiteilijana ohjaa yhtäältä jatkuva epävarmuus asioiden laidasta ja toisaalta vankkumaton varmuus tiedostamattomista varjopaikoista ihmismielessä. Työskentelyssäni ei-annettuna ottaminen tai kyseenalaistava suhtautuminen ilmenee kokeellisissa materiaali- ja työskentelymenetelmissä, mikä käytäntönä opettaa ja muistuttaa, miten kaikkeen voi lähtökohtaisesti suhtautua kuin purkaen, kuorien tai vapauttavan tapauskottomasti ja vääräoppisesti. Tämänkaltainen materiaalisia totunnaisuuksia tarkasteleva lähestymistapa tuo esille suhteet asioiden välillä, toiminnan ketjut ja lopulta myös rajat, riiston ja kärsimyksen maailman ilmiöiden takana. Samalla se pakottaa ajattelemaan miten monia sisäkkäisiä todellisuuksia on jatkuvasti läsnä, miten riippuvaisia olemme niin muista ihmisistä kuin muista lajeista, miten paljon on havaintokykyjemme ulottumattomissa ja miten vähän lopulta tiedämme. Taiteilijana yritän löytää maailmassa jalansijaa, joka olisi muuta kuin riistävä, ylenkatsova tai itseriittoinen, toimia vastavuoroisesti, tunnustelevasti ja erilaisia herkkyyksiä kuunnellen. Tulen työskentelemään niin itsenäisesti kuin osana erilaisia ryhmiä ja aloitteita muun muassa kuraattori Riikka Thitzin kuratoimissa projekteissa, Nomadic Kiln Groupin jäsenenä, tanssija-koreografi Masi Tiitan kokoamassa työryhmässä, kuvataiteilija Niina Tervon työparina, uudessa mikroresidenssissä Japanissa ja osana Satakuntaa tutkivaa taiteilijaryhmää.