Taiteen maisteri Priha Sanni

7200 €

Taiteellinen työ

| Yksivuotinen

Tänä vuonna tekeillä on kolme dokumenttielokuvaa, jotka ovat tauolla Koronanepidemiasta johtuvan poikkeustilan takia. Elokuvien kysymyksenasettelut ja merkitykset kytkeytyvät ihmisen ja ei-inhimillisten elämänmuotojen yhteyksien tarkasteluun sekä uudenlaisten olemisen- ja toimintatapojen kokeiluun ympäristön nopeiden ja silminnähtävien muutosten edessä. Kotiresidenssi on mahdollisuus tarkastella taiteellista työtä uudesta näkökulmasta. Näkökulman ja asenteen vaihdos on jo tapahtunut. Ei salakavalasti ja vaivihkaa vaan kirkkaasti ja tuntuvasti. Olen kotona puolisoni ja kahden alle kouluikäisen lapseni kanssa. Aika jakautuu lastenhoitoon ja työntekoon. Työskentelen sisällä, kun lapset ovat ulkona ja ulkona, kun lapset ovat sisällä. Kun arjen rakenteet muuttuvat ja lapset hoidetaan päiväkodin sijaan itse kotona, muuttuvat myös työnteon käytännöt. Onko hyväksyttävää yhdistää taiteellinen työ ja lapset? Luetaanko taiteellinen työ ammattimaiseksi, jos lapset ovat siinä läsnä? Vastaan itselleni kyllä, mutta en vielä tiedä miten. Asian ratkaiseminen on kotiresidenssityöskentelyni ytimessä. On ratkaistava yhtälö, mikä aikaisemmin tuntui mahdottomalta. Lasten kanssa työskennellessä kehitän itseäni elokuvantekijänä työvaiheessa, jossa elokuvaidea käännetään elokuvan muotoon. Kun aikaa suunnitelmien toteuttamiseen on normaalia vähemmän, niin poikkeustilanne mahdollistaa elokuvallisten harjoitteiden tekemistä, joissa intuitio, inspiraatio ja improvisaatio ovat työn ensisijaiset periaatteet. Keskityn ruumiilliseen liikkeellä olemiseen ja käytännön tekoihin, ideoiden elokuvaksi tekemiseen. Residenssityöskentely jakautuu kolmeen osaan: 1) Elokuvallisten ideoiden sanelemiseen kävelylenkkien aikana 2) Ideoiden kuvaamiseen 3) Elokuvakohtausten leikkaamiseen. Valmistan residenssin aikana viisi kohtausharjoitetta käynnissä olevien elokuvahankkeiden pohjalta. Nopeatempoisella työskentelyn metodilla hellitän työntekoon liittyvistä paineista ja opin elokuvailmaisun yksinkertaistamista.