FT, dosentti Vanhatalo Ulla ja työryhmä (Klaara-verkosto)

406100 €

Selkokielen ytimessä. Selkokielen tutkimuksen jatkaminen Klaara-verkostossa 2020–2022

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Selkokielen ytimessä -hankkeessa tutkimme sitä, millaista suomalainen selkokieli on – ja millaista sen pitäisi olla. Jopa 750 000 ihmistä Suomessa on päivittäin vaikeuksissa siksi, että he eivät ymmärrä yleiskieltä. Heitä auttaa selkokieli. Myös uusi lainsäädäntö korostaa selkokielen tarvetta. Tutkimustiedon pohjalta selkokielestä voidaan tehdä entistä toimivampaa. Tässä hankkeessa pureudumme selkokielen kielelliseen olemukseen, sen ongelmiin ja mahdollisiin ratkaisuihin. Osahankkeet tuovat uutta tietoa selkokielen ohjeistamisesta, selkokielisestä selittämisestä, selkokielen ja yleiskielen eroista, selkokielen ymmärtämisen mittaamisesta sekä kaikkein helpoimman selkokielen sanastosta. Lisäksi hanke tukee Klaara-verkostossa tehtävää selkokielen monitieteistä tutkimusta mm. järjestämällä tapahtumia ja jakamalla artikkelipalkkioita. Teemme tutkimusta vuoropuhelussa selkokielen kohderyhmien, käytännön toimijoiden, sidosryhmien ja päättäjien kanssa. Osallistumme suunnitelmallisesti julkiseen keskusteluun. Kiinnitämme erityistä huomiota uusien tutkijoiden ja asiantuntijoiden kasvattamiseen. Pyrimme vakiinnuttamaan selkokielen tutkimuksen uudeksi monitieteiseksi tieteenalaksi. Hankkeen valmistelu on aloitettu vuonna 2019 Koneen Säätiön ponnistusrahoituksella. Hyvä selkokieli kohtaa tarvitsijansa ja yhdistää ihmisiä. Vahvistamalla yhdenvertaisuutta ja osallisuutta selkokieli lisää koko yhteiskunnan vakautta ja hyvinvointia.