Valokuvataiteen kandidaatti Mantere Sonya

30000 €

Reconstructing Identities: She Wanted To Be Named Rebecca – valokuvasarjan työstämiseen ja taiteelliseen työskentelyyn

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Apurahakaudella työskentelytavoitteeni jakautuvat kahteen osaan: 1. Työskentelen (She Wanted to be Named) Rebecca-valokuvasarjan parissa. 2. Pyrin monipuolistamaan praktiikkaani siirtämällä sitä galleriakontekstiin näkyväksi monipuolisemmalle yleisölle. Rakennan ensimmäisen solonäyttelyni Galleria Rajatilaan tammikuussa 2023. Taiteellinen työskentelyni on täysipäiväistä, moninaisten ideoiden ja työskentelytapojen yhdistämistä. Valokuvataiteilijana työskentelen monitaiteisesti videoinstallaatioiden, valokuvauksen ja pienjulkaisujen parissa. (She Wanted to be Named) Rebecca-valokuvasarja muodostuu äitini intensiivisen dokumentoinnin kokonaisuudeksi ja on viime aikoina kehittynyt metodologisesti sisältämään myös liikkuvaa kuvaa. Rakennan muotokuvia äidistäni, mutta myös kaikista niistä naisista, joiden näkyvyyttä yhteiskunta pinttyneillä sukupuolirooleillaan rajoittaa. Tutkimalla äitiäni, reflektoin sitä kautta myös omaa ikääntymistäni ja identiteettiäni. Haluan tutkia näkemystämme ikääntyvistä naisista rakennettujen alter egojen kautta. Kuvillani haluan tuoda esiin vanhemman naisen merkityksellisyyden ja mahdollisuudet yhteiskunnassamme sekä näyttää kuinka voimme naisina olla vapaasti kaikkea sitä mitä meiltä ympäristömme kautta saatetaan rajoittaa. Projektini kertoo tavallisesta, mutta hämmästyttävästä naisesta joka omaa sisällään eri persoonia, joita minä tuon valokuvillani esiin. Tutkin elokuva- sekä valokuvahistoriaa, mutta myös muita taiteenaloja saaden niistä referenssejä rakentamiini muotokuviin. Teatraalisuuden merkitys lopullisessa teoksessa on huomattava. Rakennan puvustuksen sekä maskeerauksen kautta mahdollisimman ainutlaatuisen tilan ja henkilöhahmon jokaiseen valokuvateokseeni. Teosten teemat liittyvät tiiviisti ajankohtaiseen keskusteluun naisen representaatiosta ja valtarakenteista yhteiskunnassamme.