YTT, yliopistotutkija Pehkonen Samu

124900 €

Poliisin ensimmäiset sanat: poliisi puheviestijänä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tässä kolmivuotisessa tutkimushankkeessa tarkastellaan poliisin puheviestintää kielitieteellisen vuorovaikutustutkimuksen näkökulmasta. Huomio kohdistetaan niin kielellisen kuin kehollisen ilmaisun ja niitä ohjaavien ammatillisten käytänteiden tarkasteluun. Menetelmänä käytettävä multimodaalinen keskustelunanalyysi yhdistää kielitieteellistä tutkimusta yhteiskuntatieteellisesti motivoituihin kysymyksenasetteluihin: kieli on poliisin tärkein ja elimellisin työväline, mutta sen käytöstä aidoissa poliisitehtävissä tiedetään hälyttävän vähän ja rajatusti. Tutkimuksella on siten välitön tarve: Ilman akateemista tutkimusnäyttöön tukeutuvaa perustutkimusta ei ole perusteita eikä näkemystä kehittää poliisin vuorovaikutustaitoja ja niiden koulutusta vastaamaan polarisoituvan yhteiskunnan haasteisiin. Hankkeessa tarkastellaan kolme poliisin puheviestinnän kontekstia: kansalaisten ja poliisin kohtaamisia julkisessa tilassa, poliisin ja tiedotusvälineiden edustajien kohtaamisia sekä poliisin kuulustelukoulutuksia. Hankkeessa selvitetään, millaisia puheviestinnän käytänteitä poliisi työssään hyödyntää ja tukevatko poliisin ammatillisessa koulutuksessa käytettävät simulaatiokoulutukset poliisin näiden käytänteiden oppimista. Hankkeen tutkimustuloksia jalkautetaan poliisiorganisaation sisällä soveltamalla keskustelunanalyyttistä roolipelimenetelmää, jossa tutkija ja tutkittavat yhdessä tunnistavat videoaineistosta hyviä tai kehitettäviä käytäntöjä.