Kirjailija, dramaturgi Bergroth Aina

8400 €

Oidipus

| Yksivuotinen

Sofokleen Kuningas Oidipus kertoo hallitsijasta, jonka valtakuntaa koettelee kulkutauti. Oraakkelin mukaan tauti riivaa maata, koska edellisen kuninkaan murhaaja kulkee vapaana. Pelastaakseen kansan tuhon partaalta Oidipus ryhtyy selvittämään rikosta. Tragedian kuluessa Oidipus tajuaa aiheuttaneensa kriisin itse. Oidipus on surmannut kuninkaan, oman isänsä, ja syyllistynyt insestiin. Tarkoitukseni on residenssijakson aikana pohtia vastuun ja syyllisyyden kysymystä yhteisöä kohtaavan katastrofin äärellä Oidipuksen myytin kautta. Kirjoitan prosessin aikana draamallisia kohtauksia, kaunokirjallisia tekstejä ja esseetä lähestyvää proosaa lukitsematta muotoa etukäteen. Haluan tutkia mahdollisuuksia tuoda Sofokleen teos tai osia sen keskeisestä problematiikasta esitystekstin osaksi nykykatsojaa puhuttelevalla tavalla. Kuningas Oidipuksen yhteiskunnallinen ulottuvuus ja funktio kriisiajan jännitteiden kuvauksena on Freudin tulkinnasta alkaen jäänyt vähemmälle huomiolle analyysin keskittyessä perheenjäsenten keskinäiseen dynamiikkaan. Haluan pohtia, minkälaisia merkityksiä myytti saa psykologisoivan tulkinnan ulkopuolella. Sofokleen tragedia kuvaa kollektiivista pelkoa ja tapaa, jolla kärsimys ja tuho on pyritty tuomaan rationaalisen hallinnan piiriin: tauti koettelee maata, koska rikollinen kulkee vapaana. Jos yhteisö kykenee osoittamaan keskuudestaan syyllisen, uhkaavasta pahasta vapautuminen on mahdollista. Syntipukki ottaa rikokset kantaakseen ja vapauttaa muut vastuusta. Ryhdyin tutkimaan Sofokleen tragediaa ja Oidipus-myytin erilaisia tulkintoja uudelleen maaliskuun alussa, kun koronaviruksen aiheuttama kriisi paheni. Keskustelu syyllisyydestä ja vastuusta vaatii erityistä valppautta ja herkkyyttä aikana, joka horjuttaa kaikkien turvallisuudentunnetta. Uskon, että Kuningas Oidipuksen analyysi kriisin ravisuttaman yhteisön kuvana voi auttaa meitä hahmottamaan myös omaa tilannettamme.