Kutikuti ry

160520 €

Nykysarjakuvan suunnat

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Nykysarjakuvan suunnat -hanke jakautuu neljään kärkeen: näyttelyyn, antologiaan, selvitykseen sekä yleisötyöhön. Näistä näyttely sekä antologia ovat hankkeen taiteellista osiota, selvitys määrittelee alaa uudelleen ja yleisötyö purkaa tätä kaikkea eri kohderyhmille – sekä yleisölle että taiteen rakenteisiin. Hanke on kolmivuotinen ja huipentuu vuoteen 2025, jolloin nykysarjakuvayhdistys täyttää 20 vuotta.