Näytelmäkirjailija ja dramaturgi Kajava Marie

59400 €

Näytelmien kirjoittaminen ja dramaturginen ajattelu

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelen kahden dokumentaarisuutta hyödyntävän näytelmän kirjoitustyön ja dramaturgisen kirkastamisen parissa vuodet 2019 ja 2020. Undress me, then on näytelmä paimentolaisuudesta, laajasta maisemasta ja adaptaatiosta selviytymisen keinona. Keskiössä ovat kysymykset paitsi ilmastonmuutoksen keskellä elävien alkuperäiskansojen sietokyvyn rajoista myös tulkkaamisesta ja vallasta. Näytelmä yhdistää dokumentaarista materiaalia ja fiktiota. Se tarkastelee länsimaisen ihmisen pyrkimystä riisua vieras ihminen (tai maa) alastomaksi. Undress me, then -näytelmän kirjoitus- ja viimeistelytyö ajoittuu vuoteen 2019, jolloin näytelmä valmistuu. Toinen näytelmä In the Margin, I wrote some shit about my soft skin (työnimi) on kehittelyn ja dramaturgisen kirkastamisen vaiheessa vuonna 2019, ja varsinainen kirjoitustyö asettuu vuodelle 2020. Niin ikään dokumentaarisen näytelmän keskiössä on uuden keksimisen sijaan kierrättäminen ja ”kirkas roska” eli hylätty tekstiaines, jämät ja marginaalimerkinnöt. Keskityn muistikirjoihini kymmenen vuoden ajalta: materiaaliin joka jää työprosessin aikana pois näytelmästä; merkittävään harakanvarpaaseen, joka säilyy häpeän hetkinä marginaaleissa. Lähestymiseni näytelmään on metodissa ja eleessä. Pöyhiminen paljastaa raakamateriaaleissa muhivat aiheet. Kirjoitan vuoden 2020 aikana In the Margin, I wrote some shit about my soft skin (työnimi) -näytelmän, jonka tekstimateriaali on kierrätettyä. Näytelmä on pieni ja moniääninen polylogi.