Tanssiareena ry

230000 €

Moving in November – Liikkeellä marraskuussa. Kansainvälisen ja paikallisen kentän vastavuoroisuuden lisääminen sekä festivaalin vaikuttavuuden kehittäminen vuosina 2020–2022

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Liikkeellä marraskuussa on pääkaupunkiseudun vanhin nykytanssifestivaali. Se on ollut kotimaisen tanssitaiteen suunnannäyttäjä ja haastanut vallalla olevia tanssitaidekäsityksiä. Festivaalilla on näyttöä vaikuttavuudesta, se on kansainvälisesti ja paikallisesti arvostettu toimija, jolla on kasvava ja sitoutunut yleisö. Kerstin Schroth on nimetty festivaalin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi. Hän vastaa vuosien 2020–2022 festivaalin taiteellisesta linjasta ja kehittämisestä. Schroth on Pariisissa asuva esittävän taiteen tuottaja ja kuraattori, jolla on vaikuttava näyttö strategisesta työstä ja konseptien kehittämisestä, sekä laajat kansainväliset verkostot. Festivaalin tulevaisuuden turvaamiseen on panostettava nyt. Nykytanssin ja esittävän taiteen toimintaympäristö on muutoksessa. Helsingin kaupungin festivaaliavustus on pysynyt samana lähes 20 vuotta eikä valtion festivaaliavustuksissa ole odotettavissa kasvua. Taiken johto on kehottanut festivaalia hakemaan toiminta-avustusta, joka tarkoittaa, että toimintaa on kehitettävä ja sen tulee olla ympärivuotista. Tavoitteena on kehittää festivaalin ohjelmiston moninaisuutta ja uusia kohtaamisen muotoja, vahvistaa paikallisen ja kansainvälisen kentän vastavuoroisuutta ja tukea paikallisten taiteilijoiden kansainvälistymistä, levittäytyä uusille alueille, laajentaa kumppaniverkostoa ja saavuttaa uusia yleisöjä. Festivaali tarvitsee lisäresursseja henkilöstön ympärivuotiseen työhön, ohjelmistobudjettiin sekä uusiin toimintoihin.