Filosofian maisteri, taideterapeutti Mantere Elina ja työryhmä (We Who Smile)

34000 €

Minä olen…! – animaatiosarja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten kokemuksista, ajatuksista ja tunteista

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Minä olen...! on monitaiteellinen yhteisötaideprojekti, jonka tavoitteena on antaa turvapaikanhakijoille yhdenvertainen ääni taiteen avulla ja murtaa ennakkoluuloja turvapaikanhakijoita kohtaan. Monitaiteellisten animaatiotyöpajojen tuotoksena syntyvä animaatiosarja käsittelee turvapaikanhakijoiden elämää ja kokemuksia eri näkökulmista. Ihmiskunta on kautta maailmanhistorian vaeltanut maapallolla eri syistä. Nykyiset kansallisvaltiot ovat historiallisesta näkökulmasta hyvin nuoria - ja nykyinen maailmantilanne (sodat, ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit ym.) ravistelee joitakin alueita rajusti. Lähteminen on ollut monille ainoa vaihtoehto. Haluamme välittää turvapaikanhakijoiden omin sanoin, taiteen kautta, tietoa heidän kokemuksistaan ja tunteistaan. Animaatio on tähän oiva keino, sillä sen kautta voi saavuttaa helposti laajan ja eri-ikäisen yleisön. On tärkeää, että ihmiset ymmärtävät syvemmin turvapaikanhakijoiden todellisuutta, jotta heihin ei suhtauduttaisi vain “tilastoina uutisissa”. Animaatiotyöpajat myös opettavat uusia ilmaisukeinoja ja taiteen tekemisen taitoja turvapaikanhakijoille, joista heillä on hyötyä tulevaisuudessa saavat he sitten oleskeluluvan Suomesta tai ei. Tavoitteemme on luoda animaatiotyöpajoissa innostus uutta luovaan taiteen tekemiseen - joka voi synnyttää joitakin turvapaikanhakijataustaisia taiteen tekijöitä tulevaisuudessa. Taideterapeuttisella taiteen tekemisellä on suuri voima – sen kautta voidaan siirtää vuoria. Yksinkertaisesti se, että saa ilmaistuksi taiteen kautta jonkin traumaattisen kokemuksen ja siihen liittyviä tunteita – ja saa sille todistajia (kuulijoita ja katselijoita) – voi auttaa vapautumaan kokemuksesta, muuttamaan varjot valoksi.