Filosofian tohtori Jalava Lotta ja työryhmä (Lauluyhtye Kärhämä ja etymologit)

98800 €

Laulujen lähteet, sanojen synnyt. Etymologinen tutkimustieto lauletun kansanrunouden uudistajana

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hanke yhdistää etymologista tutkimusta ja laulettua kansanmusiikkia, kahta kulttuuriperintömme osa-aluetta, joilla molemmilla on vahva kansallinen symboliarvo, mutta jotka tähän saakka ovat olleet toisistaan irrallisia. Hankkeessa sanojen alkuperäselitysten pohjalta sovitetaan lauluja. Samalla laulusävelmät ja aiheet innoittavat uuteen etymologiseen tutkimukseen ja julkaistujen etymologioiden uudelleenarviointiin. Tieteellisten menetelmien tuottamien etymologioiden sovittaminen runomuotoon ja yhdistäminen kansanmusiikkiin tuottaa aivan uudenlaista nykyajan runolaulua: laulettuja etymologioita. Runolaulu, jolla vanhastaan on tuotettu menneisyyskuvia, kerrottu syntyjä syviä, taipuu hankkeessa tieteellisen tiedon välittämisen kanavaksi. Sillä kerrotaan modernin tieteen historianarratiiveja, jotka tieteen kielellä ja menetelmin kertovat menneestä: sanojen synnystä. Tieteellis-taiteellinen hanke uudistaa tieteen julkaisukäytäntöjä ja määrittelee uudelleen runolaulun funktioita nyky-yhteiskunnassa. Hankkeen tuotokset ovat tiedettä, taidetta, tieteen popularisointia ja uusien tiedejulkaisemisen tapojen kokeilua.