Tohtori Mustonen Liina

146800 €

Lähi-itä Berliinissä: Osallisuus ja rajat uudessa arabialaisen kulttuurin pääkaupungissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Lähi-idästä Euroopaan suuntautuvan maahanmuuton seurauksena maahanmuutto- ja integraatiotutkimus on keskittynyt uhritettujen pakolaisten, maahanmuuttajien ja “muslimien” tutkimukseen. Mediassa kyseiset maahanmuuttajaryhmät usein leimataan taakaksi eurooppalaisille yhteiskuntajärjestelmille. Näiden narratiivien varjoon jää maahanmuuttajien aikaansaama yhteiskunnallinen sekä kaupukikehityksellinen transformaatio. Eurooppalaisten pääkaupunkien joukossa Berliini on ilmeinen esimerkki Lähi-idästä tulleiden siirtolaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän transnationaliisten kytkösten mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Viimeisen vuosikymmenen aikana Berliinistä on kehittynyt arabien suosituin maahanmuuttokohde. Kaupunkiin virtaa eri Lähi-idän maista työvoimaa, intellektuelleja kulttuurihenkilöitä, poliittisia pakolaisia ja heidän mukanaan kulttuurista- ja sosiaalista pääomaa. Berliiniä usein kutsutaankin arabialaisen kulttuurin uudeksi pääkaupungiksi. Lähi-itä Berliinissä- projekti tutkii tilallisuutta ja henkilöitä jotka muodostavat arabialaisen Berliinin. Se irrotautuu maahanmuutto- ja integraatiotukimuksessa yleisistä käsitteistä (pakolainen, maahanmuuttaja ja muslimi), jotka nähdään jollakin tavalla ongelmana. Sen sijaan erilaisten karttojen avulla tämä projekti osoittaa arabien moninaisen osallisuuden Saksan pääkaupungissa. Samalla se tutkii sukupuolen, rodun, ja luokan käsitteiden avulla tilasta ja ajasta riippuvaa inklussiota ja ekskluusiota Berliinin “Lähi-idässä”. Projekti haastaa näin maahanmuuttotutkimuksen yleistä lähtökohtaa määritellä Lähi-idästä tullut maahanmuuttaja aina ensin eurooppalaisen “toiseksi”. Sen sijaan se tuottaa uutta tietoa arabien moninaisista identiteeteistä, jotka rikkovat kolonialismin tuotoksena syntyneitä keinotekoisia rajoja arabialaisuuden ja länsimaisuuden välillä. Näin projekti tuottaa (uutta) tietoa (uudesta) arabialaisuudesta Berliinissä