Filosofian tohtori Meriläinen Niina ja työryhmä (Kuljeksivat teinit)

248100 €

Kuljeksivat teinit: eriarvoisuuden tuottaminen ”amisnuoriin” liittyvässä kielenkäytössä ja laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa

Kolmivuotinen

Kuljeksivat teinit -hanke nostaa julkiseen keskusteluun mekanismeja, joilla eriarvoisuutta tuotetaan "amisnuoriin" liittyvässä kielenkäytössä. Hankkeessa paljastetaan diskursiivista kehystämistä, joka luo vastakkainasettelua ja sivuutetuksi tulemisen kokemusta ammattiin opiskelevien keskuudessa. Nämä mekanismit vaikuttavat opintojen aikana ja niiden jälkeen eriarvoisuuden kokemuksen ja polarisaation lisääntymiseen yhteiskunnassa. Monitieteisen ja eksploratiivisen hankkeen keskiössä ovat ammattiin opiskelevat ja ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) mukava olevat nuoret kanssatutkijat ja heidän risteävät identiteettinsä. Olemme valinneet kanssatutkijuuden ja kuljeskelun metodeiksi ammattiin opiskelevien nuorten tutkimuksessa, sillä ne vapauttavat meidät tutkimukseen perinteisesti liitetyistä kliinisistä tilanteista (joita nuoret todennäköisesti vierastavat), ja rikkovat hierarkkista tutkimusasetelmaa. Toivomme, että metodit auttavat meitä rikkomaan myös oletusta tutkijasta sellaisena aikuisena, joka saapuu yläpositiosta käsin testaamaan nuoria.