Dosentti, filosofian tohtori Muir Simo ja työryhmä

166300 €

“Koko maailma olkoon isänmaa!” Musiikkiteollisuuden diasporat ja niiden suomalaiset kytkökset

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkimushankkeessa tarkastellaan kahden suomalaisen ns. diasporavähemmistön, Suomen romani- ja juutalaismuusikkojen asemaa viihdeteollisuudessa ja sen kehitystä maan itsenäisyydestä toisen maailmansodan jälkeisiin vuosikymmeniin. Romanit ja juutalaiset ovat tuoneet maahan uusia musiikkityylejä sekä vaikuttaneet voimakkaasti niiden omaksumiseen ja kehittämiseen. Heidän asemansa yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä on kuitenkin samanaikaisesti kyseenalaistettu. Hankkeemme tuo esille uutta tietoa näihin vähemmistöihin kuuluvien muusikkojen uran kehityksestä ja oman identiteetin säilyttämisestä Suomen musiikkiteollisuudessa. Hankkeen kokoonpano muodostaa tieteellisesti ja taiteellisesti hybridisen ja kansainvälisen kokonaisuuden. Hankkeessa tulee työskentelemään tohtorikoulutettava Miritza Lundberg ja newyorkilainen klezmer-muusikko Lorin Sklamberg sekä vanhempi tutkija, dosentti Simo Muir, joka toimii samalla tutkimushankkeen vastuullisena johtajana. Tieteellisten ja populaarien artikkeleiden ohella hankkeen päämääränä on tuoda esille tutkimustuloksia myös yleisön osallistamisen ja vuorovaikutuksen kautta ja saavuttaa näin laajempi yhteiskunnallinen näkyvyys ja vaikuttavuus. Hankkeen aikana järjestetään Kansani musiikki -teemapäivän, joka koostuu tiedotus -ja keskustelutilaisuudesta, luennoista, paneelikeskustelusta ja konsertista. Tällöin myös tuotetaan CD-levy romani- ja juutalaismuusikoiden kanssa, joka tuo esille maamme monikulttuurista musiikkiperinnettä.