FT Mäkiranta Janne

73000 €

Kohti säänkestävää yhteiskuntaa: Meteorologia ja modernin yhteiskunnan taistelu sään kesyttämiseksi Suomessa 1860–1960

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkimuksessa tarkastellaan miksi ja miten meteorologiasta ja sään ennustamisesta muodostui keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa 1860–1960 välisenä ajanjaksona? Meteorologiaa ei tarkastella pelkästään tieteen kehityksenä, vaan osana laajempaa prosessia, jossa moderni teollistuva yhteiskunta pyrki eristämään itsensä luonnosta ja sen arvaamattomuudesta. Meteorologisen asiantuntemuksen nousu tarjoaa näkökulman analysoida historiallisesti nykyajalle keskeistä kysymystä yhteiskunnan haavoittuvuudesta ja kestävyydestä sääilmiöiden edessä. Ajanjaksoa 1860-luvulta 1960-luvulle voidaan pitää eritysenä vaiheena sään ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa. Myrskyt, tulvat, halla ja sään vaihteluiden yleinen ennustamattomuus nähtiin 1800-luvun lopulta lähtien yhä enemmän yhteiskunnan toimintaa uhkaavina ongelmina. Sääilmiöiden ennakoimisesta tuli keskeinen edellytys modernin yhteiskunnan sujuvalle toiminnalle. Alkaen merenkulkijoille annetuista myrskyvaroituksista ja kulminoituen 1960-luvulla lentosääpalveluun sekä television säätiedotuksiin, meteorologinen asiantuntijuus institutionalisoitui osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tarkastelemalla tätä ainutlaatuista ajanjaksoa tutkimus pureutuu ajankohtaiseen kysymykseen sään ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta. Säätietoa on perinteisesti tarkasteltu osana meteorologian kehityksen historiaa. Tutkimuksen tarkoituksena on monipuolisen aineistonkäytön avulla laajentaa analyysia tiedeyhteisön ulkopuolelle. Valtion viranomaisten, maatalousseurojen, merenkulkuyhdistysten ja muiden intressiryhmien tuottaman aineiston avulla on mahdollista tarkastella oikullisen sään aiheuttamia ongelmia teollistuvalle yhteiskunnalle sekä pyrkimyksiä suojautua näiltä ongelmilta. Meteorologit voidaankin nähdä varhaisina ympäristöasiantuntijoita, joilla oli keskeinen asema yrityksessä modernisoida sää hallittavaksi ympäristön elementiksi. Tutkimustulokset julkaistaan suomenkielisenä monografiana sekä korkeatasoisissa tieteellisissä aikakauskirjoissa.