Kirjallisuudentutkijain Seura ry

20000 €

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen julkaiseminen (2024–2027)

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain on alallaan johtava suomenkielinen julkaisu, JUFO-luokitus 2. Lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa sekä paperiversiona että vapaasti verkossa, ja vuosittain yksi julkaisu on teemanumero. Päätoimittajuus kiertää Suomen yliopistoissa korkeatasoisten tutkijoiden keskuudessa. Lehdessä julkaistaan 12–16 vertaisarvoitua artikkelia kirjallisuustieteen alalta vuosittain. Se on tärkeä väylä tieteenalalla jatkuvasti yleistyvien artikkelimuotoisten väitöskirjojen tekijöille, ja nuoret tutkijat ovatkin lehden painopisteenä. Lisäksi lehteä käytetään paljon eri yliopistojen kirjallisuusaineiden opetuksessa, ja se on ylipäätään harvinainen laatuväylä julkaista kirjallisuustieteellistä tutkimusta suomen kielellä. Pääosa lehden sisällöstä julkaistaan suomeksi, mutta myös ruotsi, saame ja englanti ovat mahdollisia julkaisukieliä. Tieteellisten artikkelien lisäksi lehdessä julkaistaan myös arvioita tutkimuksista, esseita, katsauksia, konferenssiraportteja, haastatteluja ja puheenvuoroja.