TaM Kettunen Miia

5000 €

”Keskusteluja veden ja maan kanssa” (työnimi) -lyhytelokuvan editointi

Työskentelen Saaren residenssissä yhteisöllisen sekä taidetta ja tiedettä kohtauttavan "Keskusteluja veden ja maan kanssa" -teosprosessin materiaalin parissa, joka syntyy harvaan asutun lappilaisen järvialueen yhteisöä ja ympäristöä vuorovaikutukseen osallistaen. Materiaali toimii aineksena kokeelliselle lyhytelokuvalle, jonka on tarkoitus olla poikkeuksellinen ympäristödialoginen avaus ja aktivistinen pyrkimys järven tilan kohentamiseen taiteen avulla. Tavoitteena on kiehtovan lyhytelokuvan toteuttaminen, jossa yhteisön ääni ja luonnonolosuhteiden vaikutuksella tapahtuva hidasjälkinen muutos lähes sulautuvat yhteen. Luovutan 2023 valmistuvan lyhytelokuvan järven alueen asukkaille sen kunnostamiseen kohdistuvien toimenpiteiden tueksi. Työskentelen 2022 aikana Kemijärven Kalkiaisjärvellä, joka on alkuperältään puhdas hetejärvi, mutta kärsii voimakkaasta rehevöitymisestä ojitusten seurauksena. Kalkiaisen alueella asuu vakituisesti kourallinen ihmisiä, joista osa toimii aktiivisesti, mutta riittämättömin resurssein järven tilan parantamiseksi. Tallennan videokuvaten ja äänittäen järven tärkeäksi kokevien ihmisten vesistöön liittyviä ajatuksia sekä toteutan järven alueelle vesistön sekä maaperän olosuhteita taltioivan vesi- ja maainstallaation, joiden muuntumista seuraan usean kuukauden ajan. Residenssissä keskityn lyhytelokuvan editointityöhön, jossa kiinnitän huomiota erityisesti yhteisön äänen ja installaatioiden kautta dokumentoituvan ympäristökuvan sekä järven tilasta kertovan jälkisyyden dialogisuuteen. Keskusteluja veden ja maan kanssa jatkaa 2021 alkanutta "Points of coherence" -teosprosessia, jossa tutkin ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä. Monitaiteiset teokset tuovat esiin vaihtoehtoisia kohtaamisen ja yhdessä kulkemisen tapoja. Työskentelyni toistuva teema on rinnakkaisuuksien etsiminen, jonka löydöksenä teokset viittaavat usein poikkeaviin todellisuuksiin. Uusi teosprosessi tarkoittaa minulle lähes aina initiaatiota taiteelliseen kokeilevuuteen.