Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto

207400 €

Ihmiset aineettoman teollisen kulttuuriperinnön haltijoina

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Varkauden museoiden ja Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen yhteishankkeessa tunnistetaan, kerätään, tallennetaan ja tutkitaan osaamiseen paikantuvaa aineetonta teollista kulttuuriperintöä Varkauden teollisuusyhdyskunnassa 1800-luvun alusta nykypäivään saakka. Perinteiseen aineellisen teollisen kulttuuriperinnön tarkasteluun nähden empiirisen arvioinnin kohteena olevat innovaatioprosessit ja professiot tuovat aivan uuden tason miettiä teollisuusyhdyskunnan aineetonta osaamista. Varkaus on oivallinen tapaustutkimus, koska alueella on ollut yli kahden vuosisadan ajan teollisuustoimintaa ja jo 1800-luvulla ihmiset elivät teollisuusyhdyskunnan jäseninä. Aineeton teollinen kulttuuriperintö on löydettävissä tehtaalla työskennelleiden ihmisten osaamisessa, tavoissa, kokemuksissa, ajatuksissa, käsityksissä, muistoissa, tulkinnoissa, kertomuksissa ja tarinoissa. Hankkeessa ollaan kiinnostuneita kulttuuriperinnön muodoista, niiden pysyvyyksistä ja muutoksista, historiallisten rakennemuutosaikojen merkityksestä ja aineettoman teollisuusperinnön vaikutuksesta itse teollisuuden kehittymiseen. Hanke on monitieteinen ja tieteidenvälinen yhdistäessään sekä historiatieteiden että etnologiatieteiden käyttämät aineistot (kirjalliset arkistoaineistot, muistitiedon, lehdistön, painetun kirjallisuuden ja lehdistön) että tieteenalojen tutkimusmenetelmät. Historian ja etnologian laitoksella toteutettavaa tutkimusta tukee vielä Varkauden museoiden museaalinen asiantuntemus.