Yhteiskuntatieteiden tohtori Vaittinen Tiina

159650 €

Hoivan kestävä tulevaisuus: aikuisille suunnattujen vaippojen globaali poliittinen talous

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Aikuisten vaipat ovat tabu aihe. Vaipat mielletään helposti inhimillisen kärsimyksen symboliksi, tai julkisen hoivan kustannustaakaksi. Globaali vaippateollisuus on kuitenkin miljardien arvoinen bisnes, jonka teknologinen kehitys kietoutuu yhteen erilaisten eettisten kysymysten kanssa, liittyen vaipan tuotantoon, käyttöön, ja hävittämiseen, ja näin ollen kokonaisvaltaisesti hoivan kestävään kehitykseen. Tämä monipaikkainen etnografia tutkii aikuisille suunnattujen vaippojen ympärille muodostuvia poliittisia talouksia. Feministiseen tieteenteknologiaan tukeutuen hanke väittää, että vaipalla on samanaikaisesti monta eri todellisuutta, jotka määrittyvät vaipan tuotantoon, käyttöön, ja hävittämiseen liittyvissä materiaalisissa käytännöissä. Hankkeen lähtökohtana on neljä eri vaippatodellisuutta: (1) vaippa teknologiana, (2) vaippa eri käyttäjäryhmille suunnattuna kulutushyödykkeenä, (3) vaippa etuoikeutena ja epätasa-arvon lähteenä ja (4) vaippa jätteenä. Hanke tutkii näiden todellisuuksien ympärille syntyviä poliittisia talouksia ja niiden globaaleja kietoumia. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten aikuisten vaippaan liittyviä materiaalisia käytäntöjä tulisi muokata sen eri todellisuuksissa ja niiden risteymissä, jotta hoivan tulevaisuus olisi sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä, ja jotta tulevaisuus kestäisi hoivan materiasta aiheutuvan ympäristökuorman.