Master of Arts in Fine Art Tsukahara Aiko

28800 €

Historian uudelleenkontekstualisointi silminnäkijöinä toimivien arkkitehtuuristen kohteiden kautta

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Projektissani tutkin kuinka menneisyyden ja historian inspiroimat asiat antavat uusia konteksteja menneisyyteen ja historiaan vaikka nämä ovat jo tapahtuneet ja vakiintuneet. Artifaktien joukossa arkkitehtuurisilla kohteilla on jonkinlainen funktio niiden olinpaikassaan vuosikymmenten, -satojen ja jopa vuosituhansien kuluttua niiden raunioitumisen jälkeen. Tämän vuoksi arkkitehtuuri on tärkeä materiaalinen todiste kun tutkimme menneisyyttä. Vaikka arkkitehtoniset kohteet pysyvät iäti paikoillaan, niiden funktio ja merkitys muuttuvat niiden ympäristön tilanteen mukaan. Käsityksemme ikonisista arkkitehtuurisista kohteista, joista on tullut osa historiaa ajan kuluessa, on itse asiassa kontekstualisoitu kuva, joka enimmäkseen perustuu kohteesta myöhemmin tehtyyn dokumentaatioon ja tutkimukseen. Kuinka voimme määritellä nämä historian hiljaiset, pysyviksi tarkoitetut silminnäkijät? Ovatko ne kirjaimellisesti konkreettisia todisteita vai kuvitteellisia luomuksia joita voimme kontekstualisoida yhä uudelleen ja uudelleen? Vai ovatko ne molempia? Projektini alussa kerään aineistoa eri arkkitehtuurisista kohteista niiden luonteen mukaan aikakaudesta tai sijaintipaikasta riippumatta. Aineiston keruun jälkeen muokkaan aineiston pohjalta kolmiulotteisia kokonaisuuksia. Niihin perustuva installaatio keskittyy arkkitehtuuristen kohteiden fyysisen vakauden ja niiden historiallisen kontekstin epävakauden ja epävarmuuden väliseen tasapainoon.