Helsingin Kaupunginteatteri

200000 €

Helsingin kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämön jatkokehitys

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Nykyesityksen näyttämö -pilottihanke toteutettiin Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa vuosina 2021–2023. Pilotin kuraattoreina toimivat Tuomas Laitinen, Riikka Thitz ja Suvi Tuominen. Pilotin aikana kuraattorit kehittivät henkilökohtaisiin tapaamisiin perustuvan kuratointimenetelmän, toteuttivat kaksi avointa hakua, tuottivat kuusi kantaesitystä ja kuusi vierailua sekä pohjustivat uusia yhteistyön muotoja laitosteatterin ja vapaan kentän välille. Nykyesityksen näyttämö pyrkii toimimaan kestävänä hankkeena, jonka työtavat tarkastelevat myös kuratoinnin ja tuotannon toimintamalleja kriittisesti. Pilotointivaiheessa on toimittu ajoittain kitkaisissakin olosuhteissa vapaan kentän ja laitosteatterin välissä. Kahden näytäntökauden aikana on selkeästi havaittu, että Nykyesityksen näyttämö on onnistunut toteuttamaan kantaesityksiä, joita ei olisi voitu toteuttaa muissa olosuhteissa sekä tavoittamaan esityksille uusia ja moninaisia yleisöjä. Pilottijakson kokemusten perusteella kuraattorit ovat muodostaneet suunnitelman Nykyesityksen näyttämön toiminnan jatkokehittämiselle, jolloin näyttämö siirtyy pilotointivaiheesta kehittämisvaiheeseen. Tavoitteena on jatkossakin tuoda esiin nykyesityksen moninaisen kentän eri muotoja sekä mahdollistaa vapaan kentän tuotantojen toteuttamista suuremmalla näyttämöllä, ja sitä kautta tukea erilaisten esitysestetiikkojen kehittymistä. Vuosien 2024–2025 aikana toteutetaan vuosittain yksi tuotanto näytäntökaudella sekä yksi tuotanto kesäresidenssissä. HKT on varannut näyttämön toimintaan taloudellisia, tuotannollisia ja tilallisia resursseja. Vuonna 2024 näyttämö siirtyy yhden pääkuraattorin ja yhden avustavan kuraattorin malliin, jossa pääkuraattori työskentelee 50 % työajalla ja ohjelmistovalinnoissa avustava kuraattori 1 kk / vuosi. Toimintaa tukee osa-aikainen viestintä- ja markkinointivastaava. Apuraha kohdistuu taiteilijoiden palkkaukseen sekä markkinoinnin ostopalveluihin.