FM, TaK Haukka Juhani ja työryhmä

76300 €

Etsitkö töitä – yhteiskunnallisesti kantaaottava, työtä, aikaa ja yhteisöä tutkiva uudenmuotoinen esitystaiteen hanke

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Yhdessä esitystaitelija Lauri Antti Mattilan kanssa toteutettava Etsitkö töitä? on kokeellista arkkitehtuuria, kriittistä palvelumuotoilua, sosiaalista veistotaidetta ja dokumentaarista elokuvaa yhdistävä esitystaiteellinen hybridi. Teos tekee työn antamisesta taidetta ja kysyy työn ja taiteen utopioita ja mahdollisuuksia jälkifossiilisen jälleenrakennuksen aikakautena. Teoksessa taide ottaa osaa yhteiskunnan uudelleen ajattelemiseen. Etsitkö töitä? on tutkielma työstä, ajasta ja yhteisöstä. Kahden kk-apurahajaksoja tarjoten etsimme ihmisiä töihin, tekemään juuri sitä työtä, mitä he haluavat. Hanke kyseenalaistaa radikaalilla tavalla työn käsitteen, irrottaa sen markkinatalouden vallitsevasta hyötylogiikasta ja korvaa ajatuksella työstä (maailmaan) suhteisiin asettumisen käytäntöinä. Hakuprosessi avautuu huhtikuussa 2020. Kyselykaavakkeen täyttämällä hakija osallistuu arvontaan, joka mahdollistaa seitsemälle ihmiselle, heidän ehdottamansa tai yhdessä suunnitellun työn tekemisen kahdeksi kuukaudeksi. Hankkeemme luo tilan poikkeuksellisille teoille: hiljaisille, syrjäänjääneille, kiireessä kadotetuille, unelmoiduille, tekemättä jääneille, töille. Sille, mikä pitäisi tehdä. Tai sille, jota ei vielä ole. Palkkaamme projektiin seitsemän työntekijää ja tuottajan. Yhdessä hankkeen fasilitaattoreiden ja tuottajan kanssa valitut muodostavat yhteismitattoman työyhteisön. Tehdyt työt dokumentoidaan ja leikataan lyhytdokumenttisarjaksi.