Taiteen maisteri Jaakkola Aleksi

7200 €

Etäännytettyjä metatutkimusmatkoja, ajelehtimisia & karttoja

| Yksivuotinen

Ajelehtimisia kävellen sekä pyöräillen lähiympäristössä tuottaen karttoja sekä kuvamateriaalia. Kartat ja kuvitukset ilmentävät aikaa, paikkoja sekä tekijänsä elämään. Toteutus Derivén hengessä mukaillen kansainvälisä situationisteja. Retkien aikaa kuvaan tai dokumentoin merkityksellisiksi muodostuvia asioita ja ilmiöitä. Edellisen jatkumona seurailen ja mukailen Akseli Gallen-Kallelan Laajalahden Tarvaspäästä tekemiä kävelyretkiä. Reitit seuraavat samoja paikkoja ja maisemia, joissa päiväkirjamerkintöjen mukaan Gallen-Kallela on käynyt. Kolmantena projektina palaan toteutettuihin tutkimusmatkoihin vuodelta 2019, joiden työstäminen ja analysointi on keskeneräistä. Residenssin aikana tuotan karttoja, piirustuksia, raportteja sekä audiovisuaalista materiaalia. Työstämällä menneitä tutkimusmatkoja syntyy ideoita, joista toteutetaan veistoksia, runollisia kertomuksia, piirroksia, animaatioita, valokuvia, performansseja tai muita audiovisuaalisia teoksia.