Kriitikko Issakainen Tenka

38400 €

Esittävien taiteiden kritiikkien kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tarkoitukseni on apurahakauden aikana kirjoittaa esittävien taiteiden kritiikkejä. Itselleni tutuimpia taidemuotoja ovat teatteri, sirkustaide, tanssi ja nukketeatteri sekä elokuva; lisäksi olen kirjoittanut performanssi- ja esitystaidekritiikkejä ja yksittäisiä kirja-arvioita. Immersiiviset esitykset ovat yksi erityisala, johon olen jossain määrin jo erikoistunut ja jolla haluaisin osaamistani syventää. Apurahakauden aikana tarkoitukseni on syventää osaamistani koulutuksilla, joita Suomessa tarjoaa lähinnä Suomen arvostelijain liitto, sekä perehtymällä muiden kirjoittamiin arvioihin ja muuhun kulttuurijournalismiin ja alan tieto- ja tutkimuskirjallisuuteen. Apuraha mahdollistaisi myös suunnitelmallisen, kirjoituspalkkiopohjaista työskentelyä perusteellisemman paneutumisen kunkin yksittäisen teoksen taustoihin: tekijöiden aiempaan tuotantoon ja sen vastaanottoon, paneutumisen kunkin yksittäisen teoksen taustoihin: tekijöiden aiempaan tuotantoon ja sen vastaanottoon, näytelmän pohjana olevaan kaunokirjalliseen teokseen, teoksen aiempiin näyttämö- tai elokuvasovituksiin ja niin edelleen. Ammattitaitoni kehittämiseksi koen tärkeäksi seurata laajalti myös esityksiä, joista minun ei ole mahdollista kirjoittaa julkaistavia tekstejä. Kotimaisten esitysten ja festivaalien lisäksi pyrin mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin. Tästä koituvia kuluja minun olisi mahdollista kattaa työskentelyapurahalla sekä mahdollisuuksien mukaan erikseen haettavilla liikkuvuus- ja kohdeapurahoilla. Kaikilla relevanteilla julkaisuilla ei ole myöskään mahdollisuutta korvata työmatkojen vaatimia matka- ja majoituskuluja. Vakituisesti avustamilleni medioille työpanoksellani on erityinen anti. Valtakunnalliseen ammattilehteen (Teatteri&Tanssi+Sirkus) kirjoitan ennen kaikkea Pohjois-Suomen tapahtumista, jotka eivät muuten välttämättä saisi näkyvyyttä. Alueellisissa medioissa (Lapin Kansa, Uusi Rovaniemi, Kaltio) ammattimainen kritiikki tavoittaa laajan lukijakunnan.