FT Pollari Mikko

15000 €

Elokapinan Mannerheimintien mielenosoituksen herättämää keskustelua käsittelevä tietokirja

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Elokapina-järjestön 18.–24.6.2021 organisoima, Helsingin Mannerheimintien ja Unioninkadun sulkenut mielenosoitus nousi kesällä 2021 yhdeksi Suomen näkyvimmistä keskustelunaiheista. Erityisesti sosiaalisessa mediassa se nostatti kiivaita kannanottoja, jotka sisälsivät jopa julkista väkivaltafantasiointia. Tämä ärtymys ja jopa raivo on mielenkiintoinen ilmiö, koska se vaikuttaa ylimitoitetulta suhteessa sen aiheuttaneeseen protestiin. Miksi Elokapinan toiminta herätti niin vahvoja reaktioita? Voivatko ne kertoa jotain olennaista ilmastokriisiä ja -toimia koskevasta ajattelusta ylipäätään? Kirjoitan hankkeessa tietokirjan, jossa vastaan näihin kysymyksiin analysoimalla Elokapinan mielenosoituksen herättämää keskustelua väitöskirjassani kehittämäni aatehistoriallisen käsitteistön avulla. Päähypoteesini on, että keskustelussa esitetyt kannanotot sisältävät tai niistä on luettavissa väitöstutkimuksessani määrittelemiini moraaliutooppiseen ja rationaalideterministiseen ajattelutapaan kuuluvia käsityksiä. Soveltamalla aatehistoriallista käsitteistöä Elokapina-keskustelun tarkasteluun toteutan siis Koneen Säätiön painotusten mukaista kokeilevuutta ja odottamattomien näkökulmien yhdistämistä. Oletan, että Elokapina-debatin poikkeuksellinen kiivaus johtui siitä, että mielenosoitus kyseenalaisti mainittuihin ajattelutapoihin kuuluvia, ehkä tiedostamattomiakin peruskäsityksiä. Näin käsitteistöni mahdollistaa uudenlaisen luennan ilmastokriisiä ja -toimia koskevasta ajattelusta ja tarkentaa ymmärrystä siitä, mistä ilmastokeskustelussa kaiken kaikkiaan on kyse. Hankkeeni siis pyrkii toisin katsomiseen ja vallitsevien käsitysten kyseenalaistamiseen. Lisäämällä ymmärrystä ilmastokeskusteluun vaikuttavista käsityksistä pyrin luomaan edellytyksiä ilmastotoimia koskevalle yhteisymmärrykselle ja edistämään niiden vaatimaa laajaa, puoluerajoja ylittävää yhteistyötä.