Elokuvaohjaaja Rastimo Kaisa

21300 €

Dokumenttielokuvan Vieraan maan sisaret ennakkosuunnittelu, ohjaaminen ja leikkaaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Suurin osa maahanmuuttoa käsittelevistä dokumenteista kertoo aiheesta miesten kautta. Dokumenttini tarkoitus on saada maahanmuuttajanaisten ääni vihdoin esiin. Maahanmuuttajanaiset ovat yhteiskuntamme ehkä yksi haavoittuvin ihmisryhmä, sillä he joutuvat tasapainottelemaan kahden kulttuurin odotusten ja ennakkoluulojen välissä. Jos he haluaisivat elää kuin kuka tahansa suomalainen nuori nainen, heidän perheensä ja yhteisönsä saattaisivat vaatia heitä elämään omien patriarkaalisten tapojen ja traditioiden mukaan. Ja vaikka suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tarjoaakin heille paljon, heitä uhkaa syrjäytyminen kaikkien niiden negatiivisten odotusten myötä, jotka heidän oletetaan täyttävän. Nyt heidän keskuudestaan on nousemassa liike, joka haluaa lopettaa niin heidän yhteisöidensä naisten oikeuksia loukkaavat perineet kuin heidän täällä kohtaamansa rasismin ja syrjinnän. Nämä naiset eivät halua uhriutua niin omiensa kuin suomalaisten taholta. He eivät suostu asettumaan siihen muottiin, mitä yhteiskuntamme maahanmuuttajataustaisille naisille tarjoaa. He haluavat rakastaa, ketä haluavat. He haluavat opiskella, tehdä töitä ja olla näkyvä osa yhteiskuntaamme. Dokumenttini henkilöt auttavat niin oman työnsä kautta kuin kansalaisaktivismin keinoin kanssasisariaan selviytymään ristiriitaisten vaatimusten täyttämästä elämästään ja tiedostamaan omia oikeuksiaan. Kaikesta aiheeseen liittyvästä pelosta ja epätoivosta huolimatta elokuvan pääosassa on rohkeus, voima ja vaikuttaminen.