Runoyhdistys Nihil Interit ry/Nokturno

59000 €

Digitaalisen, kokeellisen ja monitaiteisen runouden sivusto Nokturno.fi:n toiminnan ylläpito ja kehittäminen vuosina 2020–2022

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Nokturno.fi on vuonna 2005 perustettu Runoyhdistys Nihil Interitin ylläpitämä digitaalisen, kokeellisen ja monitaiteisen runouden sivusto. Se julkaisee eri tekijöiden tuotantoa monelta sellaiselta kirjallisuuden alalta, jotka uhkaavat ilman keskitettyä kanavaa jäädä hyvin vähälle huomiolle. Tällaisia lajeja ovat muun muassa videorunous, ohjelmoitu runous, visuaalinen ja äänirunous, pelillinen ja lisättyyn todellisuuteen perustuva kirjallisuus, digitaalinen, interaktiivinen ja hypertekstuaalinen proosa sekä runoinstallaatioiden ja -esitysten dokumentaatiot. Nokturno julkaisee uutta koti- ja ulkomaista digitaalista ja taiteenlajien välissä liikkuvaa kirjallisuutta sekä alaan liittyviä artikkeleita neljä numeroa vuodessa. Se myös ylläpitää digitaalisen runouden arkistoa, jonka vanhimmat teokset ovat 1970-luvulta, isännöi digitaalista residenssiä alan runoilijoille ja tekee yhteistyötä useiden kirjallisuusalan toimijoiden kanssa julkaisuissa ja tapahtumissa. Kaksikielinen sivusto on ilmainen ja sitä käytetään myös eri ympäristöissä kirjallisuuden opetuksessa. Tulevan kahden vuoden aikana panostamme perustoimintaan, mutta myös sivuston toiminnan kehittämiseen digitaalisen kirjallisuuden edistämiseksi. Parannamme sivustoa, kasvatamme kansainvälisiä verkostoja, lisäämme yhteistyötä eri tahojen kanssa kotimaassa ja työskentelemme sivuston ja digitaalisen kirjallisuuden tunnettuuden lisäämiseksi