Apurahat ja residenssipaikat

Muu kulttuurityö

Muusikko Jouste Pessi

60000 €

Artivistinen työskentely Metsäkampanjan, VIMMA-yhtyeen sekä muiden projektien parissa

Pohjoisen metsät ja luonto ovat erottamaton osa saamelaista kulttuuria. Saamelaisena ihmisenä metsien ja luonnon puolesta kamppailu on oman kulttuurini puolesta kamppailua. Metsäaktivismi ja dekolonisaatio, eli oman kulttuurin ja itsemääräämisoikeuden puolesta toimiminen, siis linkittyvät toisiinsa. Käyn tätä kamppailua artivismin keinoin. Artivismi on taiteen ja aktivismin yhtymäkohdassa tapahtuvaa toimintaa, jossa poliittiset päämäärät ja taiteellinen ilmaisu yhdistyvät. Artivismin avulla voi välittää tunteita ja tietoa, haastaa valtarakenteita, rakentaa yhteisöjä ja mahdollistaa poliittista toimintaa. Työskentelen Elokapinan Metsäkampanjan (työnimi), musiikillaan ekokriisiä käsittelevän VIMMA-yhtyeen sekä muiden taiteeseen ja aktivismiin liittyvien projektien parissa. Muihin projekteihin kuuluvat esimerkiksi Nollatoleranssi! Rasistit ulos hallituksesta -kampanja, monitaiteellinen Girjái - Decolonized Queer Utopia -teos sekä saamelaisyhtyeet Ulla Pirttijärvi & Ulda ja Suõmmkar. Haen apurahaa edellä mainittuihin projekteihin yhteisesti, sillä mielestäni metsäaktivismia, dekolonisaatiota ja ihmisoikeuksia on edistettävä yhdessä. Pyrin artivistisella työlläni edistämään metsien ja luonnon hyvinvointia sekä dekolonisaatiota. Koen, että artivismi on myös itsessään dekolonisoivaa toimintaa. Dekoloniaalisuudessaan artivismi on minulle enemmän asenne ja tekemisen tapa kuin taidesuuntaus. Syvä sitoutuminen taiteeseen ja aktivismiin sekä niihin liittyvien toimintatapojen jatkuva kyseenalaistaminen ovat tärkeä osa artivistista työskentelyä. Taiteilijana en ole erillinen tarkkailija, vaan osa kokonaisuutta. Teen poliittista taidetta ja elän poliittista elämää.