Filosofian maisteri Räikkönen Jenni

33400 €

Äitiyspakkauksen pohjoiset tiet: Äitiyshuollon sosiomateriaalinen kokemus sotien jälkeisessä Pohjois-Suomessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Suomalaisesta äitiyspakkauksesta ja äitiyspalveluista, kuten neuvoloista on niiden satavuotisen historian aikana tullut osa lähes jokaisen suomalaisen kokemusta vanhemmaksi tulosta. Nykyisin ne kuvataan usein suomalaisen hyvinvointivaltion suoraviivaisina kansallisina menestystarinoina. Millaisia kokemuksia äitiyshuollon historiaan kytkeytyy sen varhaisilla vuosikymmenillä, alueella joka kansakunnan kanonisessa kertomuksessa on usein kehystetty hyvinvointivaltion periferiaksi? Historian väitöskirjassani tutkin äitiyshuollon sosiomateriaalista ja tilallista kokemusta sotien jälkeisessä Suomen Lapissa ja saamelaisten kotiseutualueella Lapin sodan päättymisestä 1945 uuden kansanterveyslain voimaantuloon 1972. Kysyn, kuinka arkiset kohtaamiset neuvolatiloissa ja perheiden kodeissa, pohjoisen jälleenrakennus ja sen luonto ja monikulttuurisuus vaikuttivat niin kätilöiden kokemukseen työstään kuin suomalaisten ja saamelaisten äitien kokemukseen neuvolapalveluista, synnytysavusta ja äitiyspakkauksesta. Teoreettisesti nojaan uuden kokemuksen historian käsitykseen hyvinvointivaltion instituutioista jonain, jotka tuotetaan arkipäivän kokemuksissa ja kohtaamisissa niin yksilöiden ja sosiaalisten ryhmien kuin myös tilojen, kehojen ja esineiden välillä. Tavoitteeni on monipuolistaa kuvaa rakentuvan suomalaisen hyvinvointivaltion kokemusrakenteista ja tarjota ajallista perspektiiviä ajankohtaisiin keskusteluihin äitiyspalveluiden yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta. Lähestyn aihetta moninäkökulmaisesti erilaisten aineistojen ja menetelmien kautta. Hyödynnän muun muassa sosiaaliviranomaisten tuottamaa arkistoaineistoa, kätilöiden arkistoja, arkistoituja kuvia ja muistitietoa. Lisäksi olen täydentänyt aineistoa haastatteluilla. Väitöskirjani on osa Koneen Säätiön rahoittamaa ”Äitiyspakkaus tunne-esineenä”-hanketta Tampereen yliopistolla.