Uutiset

Saaren kartanon residenssi

04.10.2018

Yhteisötaiteen kaivolla

Elokuussa 2013 Saaren kartanossa pidettiin yhteisötaiteen työpajoja, jotka huipentuivat Turussa pidettyyn yhteisötaiteen Saaren Kaivoon 31.8.2013.

Ajatus yhteisötaiteen työpajoista ja seminaarista lähti Saaren kartanon yhteisötaiteilija Pia Bartschin toiveesta luoda keskustelua yhteisötaiteen ympärille. ”Halusin nostaa esille keskustelua yhteisötaiteesta ja tuoda sitä näkyvämmäksi ihmisille. Yhteisötaide on edelleenkin taiteen kentällä hieman marginaalinen taiteenlaji ja sen ulkopuolella moni ihminen ei tiedä mitä yhteisötaide oikein on. Lisäksi halusin valottaa sitä, mitä ja miten muualla maailmassa tehdään yhteisötaiteen kentällä”, Bartsch kertoo.

Kartanon tiloihin majoittui pariksi viikoksi neljä taiteilijatyöparia, jotka työskentelivät yhdessä omissa työpajoissaan yhteisöjen kanssa. Kuva- ja yhteisötaiteilija Suvi Aarnio ja yhdysvaltalainen kuvataiteilija Andrea Dezsö työskentelivät mietoislaisten naisten kanssa taidekäsityön parissa tehden vaakunoita, Saaren kartanon yhteisötaiteilija Pia Bartsch ja saksalainen animaatiotaiteilija Anne Breymann ohjasivat animaatiotyöpajoja MSTT ry:n kanssa, ohjaaja Annamari Karjalainen ja espanjalainen ohjaaja ja näyttelijä David Martinez tekivät Mynämäen Lizelius-kodin ja dementiaosaston kanssa esittävän taiteen työpajoja ja kuvataiteilijatyöpari Tärähtäneet ämmät ja yhdysvaltalainen videotaiteilija Gabriel Mellan työskentelivät syrjäytymisvaarassa olevien nuorten  kanssa videon ja valokuvauksen keinoin pohdiskellen dystopia–utopia-mielikuvia.

Työpajojen eri lähestymistavat toivat esille erilaisia toteuttamistapoja ja miten eri maissa tehdään yhteisötaidetta. Lyhytkestoinen periodi työpajojen parissa antoi myös mahdollisuuden taiteilijoille analysoida työpajan kaari alusta lopun palautetilaisuuteen saakka ja pohtia yhteisötaiteen problematiikkaa tapaustutkimuksen hengessä. Työpajoilla oli suuri merkitys osallistujille ja moni koki, että niiden kautta heidän elämänlaatunsa parani merkittävästi. Turun yliopiston kulttuurihistorian opiskelijat Liisa Lalu, Anna Pöppönen ja Veera Schrey toimivat työpajoissa assistentteina ja he dokumentoivat työpajoja.

Lähes kaksiviikkoinen intensiivinen työpajatyöskentely kulminoitui 31.8.2013 Turun taideakatemian Köysiteatterissa pidettyyn yhteisötaiteen seminaariin. Kaivon yhteistyökumppaneina olivat Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste sekä Turun Taideakatemia ja RaumArs. Saaren Kaivossa haettiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä on yhteisötaide? Miksi yhteisötaidetta tehdään? Onko yhteisötaiteella oikeasti yhteiskunnallista merkitystä? Kuka siitä hyötyy? Mikä sen asema on taiteen kentässä? Entä yhteisötaiteen etiikka?

Seminaarin alustajina yhteisötaiteeseen olivat Queensin taidemuseon johtaja Tom Finkelpearl (USA), kuvataiteilijat Lea ja Pekka Kantonen sekä Ailbhe Murphy (Irlanti). Yhteisötaiteen Kaivon lopussa oli paneelikeskustelu, jossa yhteisötaiteilijat ja puhujat keskustelivat yhteisötaiteesta ja sen haasteista. Puheenjohtajana toimi Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipisteen erityisasiantuntija Henri Terho. Seminaarin kohderyhmänä olivat sekä yhteisötaiteilijat että yhteisötaiteesta kiinnostuneet taiteilijat, tutkijat ja opiskelijat.

”Seminaari oli tarkoitettu suuremmalle yleisölle, ja sen päämääränä oli tuoda esille yhteisötaiteen keskeisimpiä näkökulmia ja yleistä problematiikkaa. Seminaarin jälkeen työpajan vetäjillä ja työpajojen osallistujilla sekä seminaarin puhujilla oli yhteinen keskustelutilaisuus, jossa käytiin tarkemmin läpi itse työpajoja ja niihin liittyviin niin konkreettisiin kuin teoreettisiin näkökulmiin”, Bartsch kuvailee seminaaria ja yhteisötaiteen työpajoihin liittyneitä keskusteluja.

Saaren Kaivo on Koneen Säätiön ylläpitämässä Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssissä käytettävä metafora, joka viittaa eri alojen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Kaikkialla maailmassa ihmiset ovat kokoontuneet – ja monin paikoin kokoontuvat nykyisinkin – kaivolle vettä noutamaan. Siellä he jakavat ajatuksia, ideoita, ongelmia ja niiden ratkaisuja. Sen lisäksi, että Saaren Kaivo on residenssissä työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden mahdollisuus kohdata ja jakaa, Saaren kartano järjestää kesäisin erillisiä Kaivo-tilaisuuksia, jotka ovat avoimia isommalle joukolle.