Saaren Kaivo

Saaren Kaivo on residenssissä työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden mahdollisuus kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen toistensa ajatuksiin, työhön ja Saaren kartanoon.
Performanssitaiteilijat Isabel Léon ja Ana Matey työskentelivät Saaren kartanon residenssissä syksyllä 2014. Kuva: Isabel Léon ja Ana Matey

Saaren kartanoon saapuu parin kuukauden välein kahdeksan taiteilijaa ja tutkijaa asumaan ja työskentelemään. Vieraat tutustuvat toisiinsa ketkä nopeammin, ketkä verkkaisemmin. Luottamus kasvaa ja ryhmähenki kehittyy vähitellen. Saaren Kaivolla jakaminen syntyy usein spontaanisti, mutta residenssin henkilökunta pyrkii myös luomaan Kaivolle suotuisia tiloja, tilanteita ja tilaisuuksia.

Kohtaamiset Saaren Kaivolla voivat johtaa lämpimiin ystävyyssuhteisiin tai mentorointikeskusteluihin, niiden kautta voi oppia uusia työskentelytapoja tai saada vahvistusta omaan taiteilijaidentiteettiin. Tutustuminen muihin taiteenaloihin avaa uusia näkökulmia myös omaan tekemiseen.

Tutustu Saaren Kaivolla syntyneisiin hankkeisiin.