Uutiset

Tiede

09.05.2018

Vuoden Tiedekynä -voittaja Sampo Soimakallio osoittaa bioenergian ongelmallisuuden ilmastonmuutoksen hillinnässä

Koneen Säätiön 25 000 euron suuruisen Vuoden tiedekynä 2018 -palkinnon saa ryhmäpäällikkö, dosentti Sampo Soimakallio artikkelistaan Biomassan energiakäyttö: vaikutukset hiilinieluihin ja ilmastopäästöihin. Voittajan valitsi toimittaja Juha Kauppinen, ja palkinto luovutetaan Soimakalliolle tänään keskiviikkona 9. toukokuuta Koneen Säätiön uudessa toimitilassa Lauttasaaren kartanossa.

Sampo Soimakallio toteaa palkitussa kirjoituksessaan, että Suomessa keskeisenä ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinona esitetty biotalous puunkäyttöä lisäämällä on ongelmallinen ratkaisu sen vuoksi, että biotalous pienentää Suomen metsien hiilinielua – eli metsien kapasiteettia sitoa itseensä hiilidioksidia – merkittävästi. Se merkitsee, etteivät hiilidioksidin nettopäästöt ilmakehään välttämättä vähene useisiin vuosikymmeniin, vaikka puunkäyttöä lisäämällä voidaankin vähentää fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyviä päästöjä. Päättäjille jää vaikea tehtävä arvioida valittujen keinojen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia.

“Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää nopeaa päästöjen vähentämistä ja hiiltä sitovien nielujen lisäämistä. Biomassan käytön lisääminen vähentää mahdollisuuksiamme kasvattaa hiilen varastoja metsissä ja maaperässä”, sanoo Sampo Soimakallio.

”Vuoden Tiedekynä -ehdokaslistan paras kirjoitus on myös ajankohtainen. Se ilmestyi syksyllä 2017, kun Suomi keskusteli kiivaasti metsienkäytön lisäämisestä EU:n sorvatessa maankäytön ja metsätalouden LULUCF-asetusta. Kirjoituksen suurimpia ansioita on kiihkottomuus. Sen motiivi on lisätä tietoa yhteiskunnassa. Se kertoo, mitä biomassan energiakäytön vaikutuksista tiedetään nyt, ja mitä ulottuvuuksia asialla on Suomessa, jossa bioenergia tarkoittaa metsänhakkuiden voimakasta lisäämistä. Kirjoitus ei ota kantaa poliittisesti. Se ei arvostele poliitikkoja, mutta se lähtee liikkeelle niistä kysymyksistä, joita poliitikkojenkin on täytynyt miettiä luodessaan Suomen metsästrategiaa”, voittajan valinnut toimittaja Juha Kauppinen perustelee valintaansa.

“Kirjoitus jättää jälkeensä äänettömän kysymyksen: onko metsäpolitiikkamme linjattu kunnianhimoisesti, kauaskantoisesti, älykkäästi, viisaasti ja rehellisesti? Soimakallion kirjoitus on sellainen, että jokaisen metsäpolitiikasta ja bioenergiasta keskustelevan pitäisi se lukea.”

Sampo Soimakallio on Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö alueenaan luonnonvarojen kestävä käyttö. Hän on ympäristötieteiden dosentti, joka on tutkimuksissaan kiinnostunut erityisesti biomassan käytön ilmastovaikutuksista ja elinkaariarvioinnin kehittämisestä ja soveltamisesta päätöksenteon tukena.

Palkittu artikkeli on julkaistu alun perin VTM Eero Yrjö-Koskisen toimittamassa kirjassa Arktinen murros – Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö pohjoisilla napa-alueilla (Into Kustannus 2017).

Koneen Säätiö myöntää Vuoden Tiedekynä -palkinnon vuosittain tieteellisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty erityisen ansiokkaasti. Tänä vuonna palkinto myönnettiin ympäristötieteellisen alan kirjoituksesta. Palkinto on suurin suomalainen tieteellisestä kirjoittamisesta myönnettävä palkinto ja se jaettiin nyt kahdeksatta kertaa.

Lue palkittu artikkeli Biomassan energiakäyttö: vaikutukset hiilinieluihin ja ilmastopäästöihin

Lue Sampo Soimakallion blogikirjoitus palkitun artikkelin aiheesta

Muut palkintoehdokkaat

 

Kuva: Sampo Soimakallio. Valokuvaaja: Annukka Pakarinen. (C) Koneen Säätiö