Uutiset

Apurahat

18.06.2019

Valmistaudu syksyn apurahahakuun!

Koneen Säätiön apurahahaku järjestetään pian kesälomakauden jälkeen, 1.–15. syyskuuta. Tieteen ja taiteen apurahojen lisäksi haettavana ovat Lauttasaaren kartanon residenssipaikat suomalaisille tieteen ja taiteen toimijoille, jotka haluavat kutsua kansainvälisen ammattilaisen työskentelemään kanssaan Suomessa. Jo säätiön piirissä olevat apurahansaajat voivat hakea erillishaussa lisärahoitusta ympäristövastuullisia kohtaamisia varten.


Koneen Säätiö myöntää vuosittain apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Säätiö etsii rohkeita avauksia, millä tarkoitamme kykyä katsoa toisin ja kyseenalaistaa. Uskomme, että näin lisäämme ymmärrystämme maailmasta. Käsitykseemme rohkeudesta kuuluvat kokeilevuus, keskeneräisyys ja ennalta määrittelemättömyys. Annamme myös apurahanhakijalle vapauden määritellä, mitä hänelle hankkeessaan tarkoittaa rohkeus. Kannustamme monialaiseen yhteistyöhön.

 

Merkitse kalenteriin hakuinfot, apurahaneuvonta ja apurahahaun avoimet ovet

Järjestämme elokuussa kaksi hakuinfotilaisuutta, joissa kerrotaan hausta, annetaan vinkkejä oman idean kehittelyyn, työryhmän kokoamiseen ja hakemuksen tekemiseen. Lisäksi järjestämme apurahahaun avoimet ovet eli tilaisuuden, jolloin annamme ilman ajanvarausta neuvontaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

  • Apurahainfot ovat keskiviikkona 21.8. kello 9–11 (suomeksi) ja kello 15–17 (englanniksi).
  • Apurahahaun avoimet ovet ovat keskiviikkona 11.9. klo 14–17.

Tilaisuudet järjestetään Lauttasaaren kartanossa (Otavantie 10, Helsinki). Rakennukseen on esteetön sisäänkäynti Kauppaneuvoksentien puolelta. Infoissa on tilaa noin 70 ensimmäiselle tulijalle, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Infoja voi myös seurata suorana Koneen Säätiön sivulla Facebookissa.

Elokuussa voit varata apurahaneuvonnasta oman 20-minuuttisen keskusteluaikasi johtaja Anna Talasniemeltä (taiteen ja kulttuurin apurahat), tiedejohtaja Kalle Korhoselta (tieteen apurahat) ja projektikoordinaattori Maija Karasvaaralta (apurahan hakemiseen yleisesti liittyvät kysymykset).

Neuvontapäivät ovat:

  • keskiviikkona 7.8. kello 10–13
  • torstaina 29.8. kello 10–13
  • keskiviikko 4.9. klo 10–13
  • keskiviikko 11.9. klo 10–13

Ilmoittautuminen neuvontoihin tapahtuu sähköisen varauskalenterin kautta. Ilmoitamme neuvonnan varauskalenterin avautumisesta verkkosivustollamme ja some-kanavissamme. Hakuaikana pyydämme hakijoita ottamaan yhteyttä joko sähköpostitse tai apurahojen verkkopalvelussa olevan chat-keskustelun avulla puheluiden sijaan.

 

Lauttasaaren kartanon residenssi mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön suomalaisille tieteen ja taiteen toimijoille

Lauttasaaren kartanon residenssipaikkaa voivat hakea vieraidensa käyttöön suomalaiset taiteen ja tieteen toimijat, jotka haluavat kutsua Suomeen yhteistyöprojektia varten ulkomaisen taiteen tai tieteen asiantuntijan. Residenssipaikkaan kuuluvat asunto Lauttasaaren kartanon pihapiiriin kuuluvassa Punaisessa huvilassa ja työskentelyapuraha, tarpeen mukaan apuraha kutsuvalle taholle vierailun muiden kulujen kattamiseksi ja tarpeen mukaan työskentelytila.

Lauttasaaren kartanon residenssitoiminnalla pyritään luomaan syvällistä yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten taiteen ja tieteen ammattilaisten välille. Residenssi tukee toimijoiden työskentelyä, verkostoitumista ja kansainvälistymistä mahdollistamalla ulkomaisten taiteen ja tieteen asiantuntijoiden asuminen ja työskentely Suomessa.

Residenssiin voi hakea 1–4 kuukaudeksi huhtikuusta 2020 huhtikuulle 2021. Hakemuksessa pyydetään esittämään toive residenssin pituudesta ja ajankohdasta.

 

Erillishaku ympäristövastuullisille kohtaamisille

Syksyn haun yhteydessä järjestetään säätiön jo tukemille apurahansaajille ja hankkeille sekä vuonna 2020 Saaren kartanon residenssiin saapuville taiteilijoille tarkoitettu ympäristövastuulliseen kohtaamiseen kannustava erillishaku.

Taiteeseen ja tieteeseen liittyvä matkustaminen on iso ilmastopäästöjen aiheuttaja. Koneen Säätiö on kompensoinut kohtaamisista koituvia päästöjä perustamalla Kullan luonnonsuojelualueen, mutta erillishaku järjestetään, koska päästöjen välttäminen on vielä tärkeämpää kuin niiden kompensoiminen.

Haussa voi hakea rahoitusta lentomatkustamista kestävämpään matkustamiseen, joka on usein lentämistä kalliimpaa, tai virtuaalikonferenssien ja -kokousten järjestämiseen. Matkan, konferenssin tai muun vastaavan toiminnan aikana säätiön rahoituskauden tulee olla vielä käynnissä.

Lisätietoja: