Uutiset

Apurahat

05.12.2019

Tilastot ja listaukset myönnetyistä apurahoista, palkinnoista ja lahjoituksista 2019

Vuonna 2019 säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä 32 miljoonaa euroa.

Säätiön myöntämään 32 miljoonan yhteissummaan sisältyvät seuraavat rahoitukset:

 • Syksyn yleinen apurahahaku, 30 336 890 euroa
 • Ekologisen matkustamisen erillishaku, 237 920 euroa
 • Saaren kartanon residenssiapurahat 280 569 euroa
 • Lauttasaaren kartanon residenssiapurahat, 33 200 euroa
 • Vuoden Tiedekynä 2019 -palkinto, 25 000 euroa
 • Muut myönnöt ja lahjoitukset, 760 000 euroa

 

Syksyn yleinen apurahahaku

Vuoden 2019 yleisessä apurahahaussa myönnettiin apurahoja yhteensä 30 336 890 euroa ja yhteensä 294 kappaletta. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 29.11.2019.

Hakemuksia 1.–15. syyskuuta järjestettyyn hakuun saapui yhteensä 5507 kappaletta. Apurahan sai yhteensä 294 yksilöä, työryhmää tai yhteisöä. Apurahan saaneissa hankkeissa on mukana yli 500 apurahansaajaa, minkä lisäksi niissä on mukana jonkin verran palkkaa saavia jäseniä.

Myönnetyistä 30,3 miljoonasta eurosta 62,5% myönnettiin tiedehankkeille, 15,5 % taidehankkeille, 21,7 % tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja 0,3 % muihin kulttuurihankkeisiin.

Yleisen apurahahaun myöntöprosentit

 • Hakemusten kappalemäärästä laskien yleisessä apurahahaussa apurahan sai hakijoista 5 %.
 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 6,9.
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 4.
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 7,7.
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 0,6.
 • Yleisessä apurahahaussa haetusta summasta myönnettiin 6,5 %.
 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 7,8.
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 4,2.
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 8,8.
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 0,3.

 

Saaren kartanon residenssihaku

Saaren kartanoon valittiin vuoden 2019 haussa 29 taiteilijaa ja 13 työryhmää. Hakuun tuli yhteensä 698 hakemusta 71 eri maasta. Residenssipaikkojen myöntöprosentti on 5,6 prosenttia hakijamäärästä. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset residenssimyönnöistä 7.6.2019.

 

Lauttasaaren kartanon residenssihaku

Lauttasaaren kartanon residenssihakuun tuli yhteensä 14 hakemusta, joista kolmelle apuraha, yhteensä 33 200 euroa. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 29.11.2019.

 

Ekologisten kohtaamisten erillishaku

Syksyn 2019 haun yhteydessä järjestettiin säätiön jo tukemille apurahansaajille ja hankkeille sekä vuonna 2020 Saaren kartanon residenssiin saapuville tarkoitettu ympäristövastuulliseen kohtaamiseen kannustava erillishaku. Haussa myönnettiin 237 920 euroa apurahoja yhteensä 28 aloitteelle.

 

Listaukset

 

Apurahansaajat 2019

Saaren kartanon residenssimyönnöt 2019

Tutkimusrahoituksen saajat yliopistoittain tai tutkimuslaitoksittain

Suurimmat rahoitukset apurahahaussa 2019

 

Kuvat