Uutiset

Apurahat

08.12.2023

Tilastot ja listaukset myönnetyistä apurahoista, palkinnoista ja lahjoituksista 2023

Kuvitus: Marika Maijala

Vuonna 2023 Koneen Säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä yli 55 miljoonaa euroa. 

Säätiön myöntämään 55 131 729 euron yhteissummaan sisältyvät seuraavat rahoitukset:

 • Syksyn yleinen apurahahaku, 44 212 550 euroa
 • Metsän puolella -aloitteen myönnöt, 4 936 500 euroa
 • Saaren kartanon residenssiapurahat, 360 304 euroa
 • Palkinnot, lahjoitukset, apurahojen korotukset ja muut myönnöt, 5 622 375 euroa

Syksyn yleinen haku

Vuoden 2023 yleisessä rahoitushaussa myönnettiin apurahoja yhteensä 44 212 550 euroa ja yhteensä 350 kappaletta. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 1.12.2023.

Hakemuksia 1.–15. syyskuuta järjestettyyn hakuun saapui yhteensä 6 684 kappaletta.

Myönnetyistä 44,2 miljoonasta eurosta 59,4 % myönnettiin tiedehankkeille, 25,0 % taidehankkeille, 15,0 % tiedettä ja taidetta yhdistäville hankkeille ja 0,6 % muille kulttuurihankkeille.

Myönnetyistä 350 apurahasta 161 kpl myönettiin taidehankkeille, 151 kpl tiedehankkeille, 36 kpl tiedettä ja taidetta yhdistäville hankkeille ja 2 kpl muille kulttuurihankkeille.

Myönnetyistä apurahoista 255 kpl on monivuotisia ja 95 kpl enintään yksivuotisia.

Yleisen haun myöntöprosentit 

Hakemusten kappalemäärästä laskien yleisessä apurahahaussa apurahan sai hakijoista 5,2 %. 

 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 6,4 %. 
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 4,7 %.
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 5,3 %. 
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 0,9 % . 

Yleisessä apurahahaussa haetusta summasta myönnettiin 6,6%. 

 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 8,3 %  
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 4,8 %.  
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 6,7 %.  
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 1,2 %.

Metsän puolella -rahoitushaku

Koneen Säätiön Metsän puolella -aloite julkistettiin kesällä 2023. Metsän puolella -rahoitusta haetaan jatkuvalla haulla, joka on auki ympäri vuoden. Rahoituspäätöksiä tehdään kolmesti vuodessa. Ensimmäiset rahoituspäätökset tehtiin elokuussa 2023 (20 hanketta) ja toiset joulukuussa 2023 (15 hanketta).

Vuoden 2023 aikana Metsän puolella -rahoitusta myönnettiin yhteensä 4 936 500 euroa ja yhteensä 35 hankkeelle. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset ensimmäisen kierroksen myönnöistä 9.6.2023 ja toisen kierroksen myönnöistä 1.12.2023.

Saaren kartanon residenssihaku 

Saaren kartanoon valittiin vuoden 2023 haussa 26 yksilötaiteilijaa ja 9 työryhmää. Hakuun tuli yhteensä 1 064 hakemusta 86 eri maasta. Residenssipaikka myönnettiin 3,3 prosentille hakeneista. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset residenssimyönnöistä 9.6.2023. 

Listaukset 

Syksyn haun apurahansaajat 2023

Saaren kartanon residenssimyönnöt 2023

Apurahamyönnöt 2023 yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan

Suurimmat myönnöt 2023