Uutiset

Saaren kartanon residenssi

01.03.2023

Saaren kartanon taiteilijaresidenssin avoin haku vuodelle 2024

Kuva | Photo: Jussi Virkkumaa

Hakuaika: 1.–31.3.2023
Saaren kartanon taiteilijaresidenssi
Mynämäki

saarenkartanonresidenssi.fi | Instagram | Facebook

Kutsumme ammattitaiteilijoita hakemaan Saaren kartanon kansainväliseen taiteilijaresidenssiin vuodelle 2024. Kahden kuukauden mittaisiin työskentelyjaksoihin sisältyy asunnon lisäksi työskentelyapuraha. Haussa ovat myös kesän 2024 ryhmäresidenssit taiteilijaryhmille.

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi

Vuonna 2008 toimintansa aloittanut Saaren kartanon residenssi on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilijaresidenssi Mynämäellä, Varsinais-Suomessa. Kauniissa ja rauhallisessa maalaismiljöössä sijaitseva Saaren kartanon residenssi tarjoaa mahdollisuuden irtautua arjesta ja keskittyä taiteelliseen työskentelyyn. Residenssiin voivat hakea kaikkein alojen taiteilijat. Saaren kartanon taiteilijaresidenssi ei ole esimerkiksi taidekenttään verkostoitumiseen tai näyttelyihin/esityksiin tähtäävä residenssi, eikä residenssijakson lopussa residenssipaikan saaneilta edellytetä näyttelyä tai esitystä.

Residenssin pitkäjänteistä toimintaa ja ajattelua määrittää ekologisuus, joka kattaa myös sosiaalisen ja henkisen kestävyyden. Avainsanoja ovat hitaus, oivallus ja muutos. Työskentely ekologisten aiheiden parissa ei ole valintaperusteena taiteilijavalinnoissa, vaan ekologinen fokus näkyy residenssin jokapäiväisessä toiminnassa.

Saaren kartanon residenssissä voi syventyä omaan taiteelliseen työskentelyyn, kehittää uusia mahdollisia työskentelysuuntia sekä olla hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden residenssiläisten kanssa. Saaren kartanon residenssi antaa taiteilijoille myös alustan kohdata toisiaan ja jakaa ajatuksiaan Saaren Kaivolla, joka on osa residenssin ainutlaatuisuutta.

Kannustamme residenssiin Suomen ulkopuolelta tulevia hakemaan ekologisen matkustamisen tukea matkustuskuluihin. Ekologisen matkustamisen tukea tulee hakea hakuprosessissa, eikä sitä voi hakea jälkikäteen. Globaalista etelästä saapuvat taiteilijat voivat hakea tukea lentomatkoihin ja viisumikuluihin. Globaalilla etelällä viitataan yleensä köyhyydessä eläviin ihmisiin maissa, jonka historiaa värittää kolonialismi. Muutoin emme myönnä tukea lentämiseen.

Vuosittain Saaren kartanolla työskentelee noin 35–50 yksittäistä taiteilijaa, tutkijaa tai työryhmää. Viime vuonna residenssiin haki 580 yksittäistä taiteilijaa ja työryhmää 72 eri maasta. Residenssipaikka vuodelle 2023 myönnettiin 6 prosentille hakijoista.

Hakuaika

Saaren kartanon taiteilijaresidenssin vuoden 2024 residenssipaikkojen hakuaika alkaa 1.3. ja päättyy 31.3. klo 16.00 (EEST). Vain hakuaikana apurahojen verkkopalvelun kautta jätetyt hakemukset otetaan huomioon.

Hakeminen

Residenssipaikkaa haetaan aina hakua seuraavalle vuodelle. Yksilöille tarkoitetut kahden kuukauden mittaiset työskentelyjaksot ovat tammi–helmikuu 2024, maalis–huhtikuu 2024, syys–lokakuu 2024 sekä marras–joulukuu 2024. Kesäkuusta elokuun puoliväliin residenssin kaikki tilat on varattu taiteilijaryhmien 2–4 viikon työskentelyjaksoihin.

Taiteilijaresidenssiin haetaan Koneen Säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Emme vastaanota hakemuksia sähköpostilla tai muilla tavoin verkkopalvelun ulkopuolella. Luethan hakuohjeemme huolellisesti ennen hakemuksesi laatimista.

Kuka voi hakea?

Saaren kartano on kansainvälinen residenssi, jonne voivat hakea yksittäiset eri alojen suomalaiset ja ulkomaiset ammattitaiteilijat, kirjailijat, kääntäjät, kuraattorit, kriitikot ja taiteilijaryhmät (työryhmä tai y-tunnuksellinen yhteisö, ryhmän jäseniä tulee olla vähintään kolme) ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen Saaren kartanossa. Residenssiin voi hakea kaikissa taiteilijauran vaiheissa, uraansa aloittelevista taiteilijoista meritoituneisiin taiteilijoihin.

Työparien tulee hakea yksilöresidenssiä yhteisellä hakemuksella.

Tutkijat tai tietokirjailijat eivät voi hakea residenssiin avoimen residenssihaun kautta.

Saaren kartanon residenssi haluaa huomioida yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden toiminnassaan. Saaren kartanon residenssiin voi hakea myös perheen kanssa.

Residenssipaikkaa haetaan taiteelliseen työskentelyyn. Etusijalla ovat monialaiset, uudet tai valtavirran ulkopuoliset taiteenalat ja aiheet.

Kansainvälisen taiteilijaresidenssin yhteisenä kielenä on englanti.

Saaren kartanon residenssi tarjoaa taiteilijalle ja taiteilijaryhmille:

Apurahan

Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, joka määräytyy kokemuksen mukaan (2 500 euroa / 3 000 euroa / 3 600 euroa / kk). Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Ryhmät voivat hakea työskentelynsä ajaksi apurahaa 2–4 viikon mittaiseen residenssijaksoon.

Ekologisen matkustamisen tukea

Kannustamme residenssiin tulijoita hitaaseen matkustamiseen. Hitaalla matkustamisella tarkoitetaan lentämisen ja muiden ekologisesti kestämättömien kulkuvälineiden välttämistä. Mikäli matka kestää yhteensä yli viikon, on siihen mahdollista hakea myös hitaan matkustamisen työskentelyapurahaa.

Tukea globaalista etelästä matkustamiseen

Osana Saaren kartanon residenssin sosiaalista kestävyyttä, monimuotoisuutta ja saavutettavuutta, globaalista etelästä saapuvat taiteilijat voivat hakea tukea lentomatkoihin ja viisumin hankintakuluihin (käsittelykulut sekä mahdolliset matkat).

Asunnon

Saaren kartanon asunnoissa on perusvarusteltu keittiö tai minikeittiö, ja lisäksi yhdessä rakennuksessa on yhteiskeittiö. Yksi asunnoista on saavutettava. Asunto on vain yhden vieraan käytössä, ja jokaisessa asunnossa on oma suihku ja WC. Ryhmät asuvat tiiviimmin ja jakavat usein asuntoja.

Työskentelytilan

Saaren kartanon navetta on kunnostettu monipuoliseksi työskentelytilaksi eri alojen taiteilijoille. Navetalla on yksi tanssistudio, neljä kuvataiteilijan työtilaa ja puuverstas. Kirjoitustyötä tekevien työhuoneet ovat asuntojen yhteydessä. Residenssissä ei ole pimiötä, printtimahdollisuutta, savityövälineistöä, grafiikan välineistöä, mediahuonetta tai tekstiilintyöstövälineistöä (ompelukonetta lukuun ottamatta).

Residenssipaikkaa voi hakea myös työn suunnitteluvaiheeseen. Kesäisin kartanolla työskentelevien ryhmien on mahdollista käyttää työskentelyynsä myös kartanon lämmittämättömiä ulkorakennuksia. Työtilaa ei tarvitse jakaa muiden kanssa.

Työrauhan

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi sijaitsee rauhallisessa luonnonläheisessä maaseutumiljöössä, Mynälahden rannalla 30 kilometrin päässä Turusta pohjoiseen. Residenssin monipuoliset työtilat, lähellä oleva lintuvesialue ja rauhallinen maalaisympäristö tarjoavat antoisat puitteet omaan työskentelyyn keskittymiseen.

Mahdollisuuden kohdata toisia taiteilijoita

Residenssissä työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden on mahdollisuus kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen toistensa ajatuksiin, työhön ja Saaren kartanoon. Saaren kartanon residenssissä työskentelee kevään ja syksyn aikana yleensä seitsemän taiteilijaa kerrallaan kahden kuukauden mittaisessa yksilöresidenssijaksossa. Yksilöresidenssijakson aikana kartanolla työskentelee myös kutsutaiteilija sekä yksi Koneen Säätiön apurahalla työskentelevä tutkija tai tietokirjailija. Lisäksi residenssissä työskentelee läpi vuoden Saaren kartanon yhteisötaiteilija.

Mentorointiohjelman

Tarjoamme jokaiselle yksilöresidenssissä työskentelevälle taiteilijalle mahdollisuuden kahteen etäyhteyksillä toteutettavaan mentorointitapaamiseen residenssijakson aikana. Saaren kartanon mentorit ovat oman taiteen alansa keskeisiä ammattilaisia, joilla on uraa takanaan jo vähintään parin vuosikymmenen ajalta, ja jotka ovat taitavia kuuntelijoita ja keskustelijoita. Heillä jokaisella on myös henkilökohtainen suhde Saaren kartanon residenssiin. Mentoroinnit tapahtuvat kahden kuukauden mittaisten yksilöresidenssijaksojen yhteydessä, syyskuun alun ja huhtikuun lopun välillä. Kesäisin ei ole mentorointia.

Mahdollisuus kotiresidenssiin

Hakijalla on mahdollisuus hakea Saaren kartanon kotiresidenssiin, jos hänellä ei ole mahdollisuutta matkustaa työskentelemään Saaren kartanon residenssiin saavutettavuuteen liittyvien syiden vuoksi. Kotiresidenssi myönnetään vain, jos sille on hyvät perusteet. Perusteina kotiresidenssille ovat saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät syyt, kuten esimerkiksi fyysinen rajoite, perhesyyt (esim. yksinhuoltaja), tai lähtömaan vaikea poliittinen tilanne. Kotiresidenssissä työskentelevä osallistuu yksilöresidenssiin etäyhteyksien avulla.

Kotiresidenssi ei ole toisena vaihtoehtona residenssissä työskentelylle, vaan voit hakea joko paikan päälle Saaren kartanon residenssiin tai Saaren kartanon kotiresidenssiin.


Hakuohjeet

Tarkemmat ohjeet löydät verkkosivuiltamme.
Hakijan tulee täyttää sähköinen hakulomake apurahojen verkkopalvelussa.
Hakemuksen liitteenä olevien työsuunnitelman, ansioluettelon (-luetteloiden), portfolion ja todistusten pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi.

Residenssipaikat vuodelle 2024 julkistetaan 15. kesäkuuta.

Hakuohjeet ja valintaperusteet

Saaren kartanon taitelija- ja tutkijaresidenssi

Lisätietoja

Residenssihaku ja Saaren kartanon residenssin toiminta:
Residenssi- ja viestintäkoordinaattori Pirre Naukkarinen, pirre.naukkarinen@koneensaatio.fi, puh. +358 44 031 4201

Taiteellinen työskentely Saaren kartanon residenssissä ja lehdistön tiedustelut:
Residenssin johtaja Leena Kela, leena.kela@koneensaatio.fi, puh. +358 40 732 3628