Uutiset

Saaren kartanon residenssi

22.11.2019

Saaren kartanon residenssissä pohditaan toiseuteen ja feminismiin liittyviä kysymyksiä sekä todellisen ja keinotekoisen rajoja

Marras–joulukuussa Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä työskentelevät muusikko, äänitaiteilija Ville Aalto (Suomi), kuvataiteilijatyöpari Malin Arnell ja Mar Fjell (Ruotsi), kuvataiteilija Juliana Hyrri (Suomi), taiteilija Pennie Key (Kreikka/Iso-Britannia), säveltäjä Enrico Minaglia (Italia), taiteilija, tutkija Kira O’Reilly (Irlanti/Suomi), väitöskirjatutkija Hilma Salonen (Suomi), freelance dramaturgi ja kuraattori Nienke Scholts (Alankomaat). Lisäksi Saaren kartanon kutsutaiteilija, performanssi- ja kuvataiteilija Essi Kausalainen jatkaa syyskuussa alkanutta työskentelyään Saaren kartanon residenssissä.


Ryhmä työskentelee erilaisten projektien parissa, joiden aiheina ovat muun muassa toiseus, keinotekoisen ja aidon välinen ristiriita sekä feminismiin liittyvät kysymykset.

Helsinkiläinen muusikko/äänitaiteilija Ville Aalto tuottaa residenssijaksollaan sähköistä linnunlaulua ja muita luontoääniä. Työn päämääränä on tammikuussa ensiesityksensä saava monikanavainen ääni-installaatio, joka pyrkii luomaan mahdollisimman realistisen kuuloisen luontoäänimaiseman yksinomaan sähköisesti tuotetuista äänistä. Hän työstää myös elektronisen musiikin levytystä, jolla sähkölinnut laulavat.

Ruotsalainen kuvataiteilijatyöpari Malin Arnell ja Mar Fjell kehittelevät residenssissä kestäviä, pitkäaikaisia queer-yhteistyösuhteita luovaa projektiaan In Each Other’s Company (IEOC), jossa he tutkivat kestävien performanssikäytäntöjen ja -muotojen mahdollisuuksia.

Helsinkiläinen kuvataiteilija Juliana Hyrri työskentelee Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä Venäläinen lapsi -sarjakuvateoksen parissa. Hän käsittelee kirjassa väärinymmärryksiä, joiden vuoksi yksilö on ikään kuin elänyt kuvitteellisessa todellisuudessa. Teoksen lähtökohtana on venäläisen ja neuvostoliittolaisen kulttuurin muovaamat lapsuudet, joihin hän ammentaa omista kokemuksistaan. Hyrri pohtii kulttuuri-identiteetin ja kotoutumisen käsitteitä, muutoksia, sekä kieli- ja kulttuuriperintöä.

Lontoossa työskentelevä kreikkalainen taiteilija Pennie Key tutkii residenssijaksollaan seksimyönteiseen tai pornografiseen työhön keskittyneitä naistaiteilijoita. Nämä taiteilijat ovat tuoneet työssään esille asiaan liittyvää määrittelyn vaikeutta sekä sensaatiohakuisuuden ja seksuaalisuutta juhlistavan välisen eron häilyvyyttä. Lisäksi hän tarkastelee millä tavalla asenteet ovat muuttuneet 1970-luvulta tähän päivään, kun asiaan liittyvä sokkiarvo on vähentynyt. Edelleen seksiin positiivisesti suhtautuvat taiteilijat ja seksityöläiset nähdään ”huonoina feministeinä” ja häntä kiinnostaa tämä dialogi feminismin, taiteen ja populaarikulttuurin välillä.

Italialainen säveltäjä Enrico Minaglia työstää Saaren kartanon residenssissä uutta teostaan Thin Ice soolohuilulle (suomalainen pitkähuilu ja klassinen C-huilu) ja live-elektroniikalle. Teoksen taustalla on ajatus luistelemisesta heikolla jäällä kielikuvana nykypäivän länsimaiselle elämäntavalle, arvoille ja yhteiskunnalle. Hän äänittää laajaa valikoimaa jään ääniä: sulamispisteeseen tulleen jään sihinää, naksahtelua, poreilemista ja rätinää. Tämän jälkeen näytteet käsitellään sähköisesti ja niistä tehdään jäisten/lasimaisten/aavemaisten soittimien orkesteri.

Helsingissä asuva irlantilainen taiteilija, tutkija Kira O’Reilly tutkii ja määrittää uudelleen vaihdevuosiin liittyviä asenteita. Hän kehittää “vaihdevuosiakkujen” (menopausal batteries) käsitettä, joka leikittelee “endokriinisen piratismin” (endochrine piracy) konsepteilla. Residenssijaksollaan hän aikoo käsitellä myös kesäkuukausina kenttätyönsä aikana keräämäänsä materiaalia punkeista ja punkkien kantamista taudinaiheuttajista. Hän aikoo myös työstää hyvin hitaasti surutanssia eli multimediatyötä, josta on kehittymässä suruesitys – osa siitä on liikettä, osa kirjoituksia.

Jokaisella kahden kuukauden jaksolla yksi asunto on varattu Koneen Säätiön apurahalla työskentelevällä tutkijalle. Marras–joulukuun jaksolla väitöskirjatutkija Hilma Salonen työskentelee tietokirjaprojektin Löylyssä naapurissa – havaintoja itäiseltä banjavyöhykkeeltä parissa, joka on Koneen Säätiön rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Luoteis-Venäjän, Baltian maiden, Ukrainan ja Valko-Venäjän yleisten saunojen kansankulttuuria sen kaikissa muodoissa. Residenssissä hän kirjoittaa aiempia muistiinpanojaan tekstiksi ja hakee tietoa taustakirjallisuudesta.

Alankomaalainen freelance dramaturgi ja kuraattori Nienke Scholts hyödyntää Saaren kartanon taiteilijaresidenssin syrjäistä sijaintia mahdollisuutena tutkia dramaturgiaa taiteellisena praktiikkana. Hän näkee dramaturgian dialogisena yhteistyönä, joka on läsnä ei vain taiteellisissa, vaan myös esimerkiksi sosiaalisissa, poliittisissa, ekologisissa tilanteissa. Scholts tutkii residenssijaksollaan, mitkä tiedot “muodostavat kokonaisuuden”, kun tutkimusmateriaalia käsitellään, työstetään, ajatellaan, järjestellään ja muotoillaan studion kontekstissa, taiteilijaresidenssissä, Suomessa, luonnossa, talvella. Hän tarkastelee tutkimuksessaan myös pimeyttä (sekä kirjaimellisesti että metaforana) hämmennyksen tilana, ja näin ollen myös mahdollisuutena.

Pari kuukautta sitten Saaren kartanon kutsutaiteilijana aloittanut performanssi- ja kuvataiteilija Essi Kausalainen kertoo, että uusien residenssivieraiden myötä hänen omassa työskentelyssään on käynnistynyt uudenlainen, loppuvuoden hämärään asettautuva jakso. Hän jatkaa marras–joulukuun aikana työskentelyä kahden esitysteoksen, Thousand Times Yes (Kiasmaan valmistuva kokeellinen kamariooppera) ja Carnival of the Animals (Rijekaan, Kroatiaan valmistuva yhteistyö Every house has a door -ryhmän kanssa) parissa.

Lue lisää Saaren kartanon residenssiläisistä