Uutiset

Henkilökunta

13.06.2022

Koneen Säätiössä pitkän työuran tehnyt Anna Talasniemi siirtyy uusiin haasteisiin

Anna Talasniemen kuva

Anna Talasniemi. Kuva: Ilkka Saastamoinen

Koneen Säätiön johtajana vuodesta 2013 toiminut Anna Talasniemi siirtyy uusien haasteiden pariin. Työsuhteen päättäminen johtuu säätiön johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja siirtymisestä toimitusjohtajamalliin, ja asiasta on sovittu yhteisymmärryksessä säätiön ja Talasniemen välillä. Talasniemi aloitti Koneen Säätiössä työt vuonna 2007 tiedesihteerinä, minkä jälkeen hän toimi säätiön kulttuuriasiamiehenä.

Talasniemen ura Koneen Säätiössä ajoittui säätiön nopean kasvun vuosiin. Vuosina 2007–2021 säätiön vuosittain jaettavien apurahojen määrä seitsemänkertaistui ja säätiöön palkattiin paljon uusia työntekijöitä. Anna Talasniemellä oli tärkeä rooli säätiön toiminnan ammattimaistamisessa, ja hänen organisaatiokykyään tarvittiin, kun esimerkiksi apurahaprosessia kehitettiin vuosien varrella yhä toimivammaksi ja apurahansaajia paremmin palvelevaksi. Talasniemen johtajakaudella säätiö kunnosti kulttuurihistoriallisesti merkittävän Lauttasaaren kartanon ja muutti tähän uuteen toimitilaan.

Talasniemellä on ollut keskeinen rooli säätiön kasvussa siksi merkittäväksi tekijäksi, joka se tänä päivänä on suomalaisen tieteen ja taiteen kentällä. Hänen verkostonsa tieteen ja varsinkin taiteen kentällä ovat kattavat, ja hänen asiantuntemustaan arvostetaan laajasti. Muun muassa säätiökentällä Anna Talasniemi tunnetaan aktiivisena keskustelijana ja aloitteentekijänä.

Vuodesta 2021 alkaen Talasniemi on ollut opintovapaalla ja opiskellut Jyväskylän yliopistossa kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmassa opintosuuntanaan taidekasvatus. Aikaisemmalta koulutukseltaan Talasniemi on filosofian maisteri. Juuri ennen opintovapaansa alkua Talasniemi sai yhdessä henkilökunnan ja hallituksen kanssa päätökseen Koneen Säätiön strategiaprosessin, jonka myötä säätiö sai uuden strategian vuosille 2021–2025.