Uutiset

Henkilökunta

07.08.2023

Pauliina Seppälä on Koneen Säätiön uusi viestintäjohtaja

Kuva/photo: Pirjo Tuominen

VTM Pauliina Seppälä on nimitetty Koneen Säätiön viestintäjohtajaksi. Hän on aloittanut työnsä 1.8.2023 edellisen viestintäjohtajan Heljä Franssilan siirryttyä uusiin tehtäviin.

Pauliina Seppälän kokemus viestinnästä on laaja. Hänet tunnetaan erityisesti sosiaalisen median yhteisöjen rakentajana ja digitaalisten vuorovaikutusalustojen kehittäjänä kollegoidensa kanssa perustamissaan ja johtamissaan Yhteismaa ry:ssä ja Yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.me Oy:ssä.

Toimittajana Seppälä on työskennellyt 1990-luvulta asti. Hän siirtyi Koneen Säätiöön aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI Publicin viestinnästä.

Seppälän tuo lähelle Koneen Säätiön sisältöjä oma kuvataiteen, tanssin ja kirjoittamisen harrastus sekä kokemukset tutkimustyöstä päihdekulttuurien ja sosiologian parissa.

Hänen aiempi toimintansa on ollut vahvasti yhteiskunnallista ja se resonoi Koneen Säätiön arvojen kanssa. Seppälä on rohkeasti ja luovasti hyödyntänyt digitaalisuutta tarjotakseen kaikenlaisille ihmisille uusia mahdollisuuksia kohdata toisiaan ja osallistua maailman rakentamiseen yhdessä. Tähän on kuulunut myös kulttuurintekijöiden ja kansalaistoimijoiden saaman rahoituksen lisääminen joukkorahoituksen avulla.

Joskus Seppälä on hyödyntänyt osaamistaan aktivismiin: hän on muun muassa aloittanut kansanliikkeen ajamaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkojen nostamista ja perustanut turvapaikanhakijoita tukevan Facebook-ryhmän ja verkoston.

Koneen Säätiön viestinnän keskeinen tavoite on tehdä näkyväksi apurahansaajien työtä ja samalla edistää säätiön visiota siitä, että vapaa tiede, taide ja kulttuuri kukoistavat ekologisesti kestävässä ja yhteiskunnallisesti tasa-arvoisessa Suomessa. Tähän kuuluu myös vaikuttamistyö tieteen ja taiteen vapauden puolesta.

Säätiö pyrkii myös kehittämään yhteisöllisyyttä ja edistämään moninaisuutta. Säätiön myöntämä apuraha merkitsee pitkäjänteisen ja itsenäisen ammatillisen työskentelyn mahdollistamista vuosittain noin 1000 tutkijalle ja taiteilijalle.`

”Myötäelän jo etukäteen syksyn haun myöntöjä ja hylsyjä” – neljä kysymystä Pauliinalle

Olet työskennellyt pitkään itsenäisenä yrittäjänä ja omien projektien parissa. Miltä tuntuu sitoutua työhön yhden työnantajan palveluksessa?

Aikansa kutakin. Nuorempana minulle oli tärkeää saada toteuttaa ja edistää omia ideoitani. Nyt tuo tarve on hävinnyt oikeastaan kokonaan. Minusta on myös tullut rauhallisempi, ja on hienoa saada laskeutua selkeästi raamitettuun työhön ja yhteisöön. Tätä tukee tietysti se, että Koneen Säätiön ja sen apurahansaajien maailma on niin laaja ja merkityksellinen. Tuntuu hyvältä rajata oma ammatillinen tekeminen juuri tähän.

Työotteesi on ollut joskus hyvinkin avoin ja vuorovaikutteinen: olet pallotellut ajatuksia myös julkisesti sosiaalisessa mediassa ja antanut monenlaisten ihmisten osallistua ideointiin. Kiinnostaako erilaisten yhteisöjen ja ihmisten näkemysten kuuleminen myös Koneen Säätiön viestinnässä?

Ehdottomasti kiinnostaa! Otan innolla vastaan mielipiteitä ja ideoita. Yksi kysymys, jota kuka tahansa voi pohtia on, miten tuoda esiin apurahansaajien työtä, kun rahoitettavia henkilöitä voi olla yli tuhat kerrallaan. Tai miten tämänkokoiselle joukolle rakennetaan merkityksellistä yhteisöllisyyttä. Apurahansaajien suuri määrä on tietysti myös viestinnällinen mahdollisuus.

Tiedätkö miltä tuntuu saada apurahaa? Tai olla saamatta?

Molempia! Ensimmäinen on suuren juhlan paikka. Hylsy on aina valtava pettymys, ja olen itse ottanut kielteiset päätökset turhankin henkilökohtaisesti. Myötäelän jo etukäteen Koneen Säätiön syksyn haun myöntöjä ja hylsyjä. Onneksi en voi mitenkään vaikuttaa päätöksiin, vaan ne tekevät ulkopuoliset arvioijat ja hallitus.

Sinussa on maailmanparantajan vikaa, ja juuri nyt maailmassa on isoja kriisejä. Miten näet säätiöiden ja erityisesti Koneen Säätiön roolin haasteiden ja konfliktien ratkaisemisessa?

Olen kiitollinen saadessani olla paikassa, jossa hyviä asioita voidaan oikeasti edistää. Säätiöiden riippumattomuus sekä politiikasta että kaupallisista intresseistä on tärkeää, kun autoritäärisyys ympärillä lisääntyy. Koneen Säätiö on luonut oman vankan linjansa, jossa tiede ja taide nähdään itseisarvoisina ja niiden vapaus ehdottoman tärkeänä. Säätiö myös antaa tilaa vastakulttuuriselle tekemiselle ja ajattelulle. Tällä luodaan mielestäni pohjaa myös uudenlaisille, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäville elämäntavoille ja identiteeteille.