Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

13.04.2021

Koneen Säätiön uusi strategia: tärkeintä on vaalia tieteen ja taiteen vapautta

Ekologisesti kestävä ja yhteiskunnallisesti tasa-arvoinen Suomi tarvitsee vapaata tiedettä ja taidetta, joiden vaaliminen on Koneen Säätiön tärkein tehtävä. Uusi, vuoteen 2025 ulottuva strategia opastaa säätiön työtä kukoistavan yhteiskunnan rakentamisessa.

Viime vuosina tieteen ja taiteen arvostusta ja elinehtoja suomalaisessa yhteiskunnassa on koeteltu monta kertaa. Yliopistojen perusrahoitusta on leikattu, ja koronakriisin myötä monet taiteen toimijat ovat joutuneet ennennäkemättömään ahdinkoon työn ja toimeentulon kadotessa. Epävarmoissa tulevaisuudennäkymissä tutkittua tietoa tarvitaan kipeästi yhteiskunnallisen päätöksenteon ja kansalaisten ajattelun tueksi. Näissä haasteellisissa olosuhteissa Koneen Säätiö jatkaa vapaan ja moniäänisen tieteen ja taiteen mahdollistamista apurahoilla ja residenssitoiminnalla.

Säätiön työ nojaa vahvasti arvoihin. Uudessa strategiassa keskeiseksi arvoksi nousee ekososiaalinen sivistys, jolla tarkoitetaan sosiaalista, kulttuurista ja ekologista vastuuta ihmisestä, muista lajeista ja ympäristöstä.

“Tieteen ja taiteen vapauden vastapainoksi tarvitaan vastuuta. Nojaamme humanismin pyrkimykseen ymmärtää ihmistä ja maailmaa ja ajatella kriittisesti. Samalla näemme ihmisen osana maapallon monimuotoista elämää ja riippuvaisena koko elonkirjosta”, säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen sanoo.

 

Vapaus edellyttää moniäänistä keskustelua

Tieteen- ja taiteentekijöiden työn rahoittaminen on säätiön ydintyötä, jossa pyritään rohkeuteen, valppauteen ja joustavuuteen. Säätiö kannustaa tieteen- ja taiteenalojen sekä tieteen ja taiteen välisten raja-aitojen ylittämiseen. Rahoituksen painopiste on yksilöiden ja työryhmien pitkäjänteisessä, syventymisen mahdollistavassa työskentelyssä. Vaihtoehtoja valtavirralle etsitään aktiivisesti.

Säätiön ylläpitämässä Saaren kartanon kansainvälisessä taiteilija- ja tutkijaresidenssissä Mynämäellä kehitetään kokeilevaa ja pitkäjänteistä toimintaa ekologisuuden ehdoilla. Residenssin tavoitteena on olla kestävien toimintamallien edelläkävijä kansainvälisellä residenssikentällä.

“Uutta strategiaa työstettiin säätiön hallituksen, Saaren kartanon johtokunnan, henkilökunnan ja sidosryhmien voimin. Prosessissa pohdittiin, mitä kaikkea tieteen ja taiteen vapaus merkitsee. Meille se on tieteen ja taiteen kehittymistä omista lähtökohdistaan käsin. Taloudelliset, poliittiset tai muut hyötynäkökulmat eivät saa yksin ohjata tieteen ja taiteen tekemistä. Toivomme, että pystymme jatkamaan keskustelua vapaan tieteen ja taiteen edellytyksistä suomalaisessa yhteiskunnassa”, sanoo Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarla.

Julkaisemme strategian julkistuksen yhteydessä kaksi tekstiä tieteen ja taiteen vapaudesta, jotka ovat kirjoittaneet oikeusteorian dosentti Ari Hirvonen ja taiteilija Jenni Laiti.

Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle ja moniääniselle tieteelle ja taiteelle. Vuonna 2020 Koneen Säätiö myönsi rahoitusta taiteelliseen ja tieteelliseen työskentelyyn yhteensä noin 40 miljoonaa euroa.

 

Tutustu uuteen strategiaan

Lue Ari Hirvosen kirjoitus

Lue Jenni Laitin kirjoitus

 

WAUHAUS-kollektiivi teki meille kaikille vapautta arvostaville ja sitä tarvitseville Vapauden maastoja -soittolistan. Ota hyvä asento ja virittäydy vapauteen! Löydät listan Spotifysta.