Uutiset

Apurahat

26.08.2018

Koneen Säätiö etsii rohkeita avauksia jälleen syksyllä

Koneen Säätiön apurahahaku järjestetään pian kesälomakauden jälkeen, 1.–15. syyskuuta. Yleisen apurahahaun lisäksi mukana on Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman kolmas teemahaku, Elintärkeät naapurimme. Ensimmäistä kertaa haettavana ovat myös Lauttasaaren kartanon residenssipaikat kansainvälisille tieteen ja taiteen ammattilaisille.


Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Kannustamme monialaisiin hankkeisiin sekä toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön. Valinnoissa painottuvat ehdotukset, jotka pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä.

Yleisen apurahahaun lisäksi järjestämme Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman kolmannen teemahaun Elintärkeät naapurimme, jossa naapuruussuhteet laajennetaan käsittämään inhimillisten ja sosiaalisten toimijoiden suhteet myös ei-inhimillisiin elollisiin olentoihin. Teemahaussa tarkastellaan ihmisen suhdetta meitä ympäröivään monimuotoiseen joukkoon toisia eliö- ja eläinlajeja yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden tasolla sekä niin valtioiden kuin globaalilla tasolla.

Teemahaussa kannustetaan ympäristöntutkimuksen, yhteiskuntatieteellisten ja humanististen alojen yhteistyöhön. Haussa tuettavien hankkeiden edellytetään perustuvan tieteelliseen tutkimukseen, mutta niissä voi olla mukana myös kansalaisyhteiskunnan edustajia ja journalisteja. Toivomme tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteishankkeita.

Lue lisää teemahausta

 

Lauttasaaren kartanon residenssipaikat haettavana ensi kertaa

Lauttasaaren kartanon pihapiirissä sijaitsevaan Punaiseen huvilaan on kartanon juuri valmistuneen remontin yhteydessä kunnostettu residenssiasunto taiteilijoiden ja tutkijoiden käyttöön. Residenssipaikkaa, johon kuuluu myös työskentelyapuraha, voivat hakea vieraidensa käyttöön suomalaiset taiteen ja tieteen toimijat, jotka haluavat kutsua Suomeen yhteistyöprojektia varten ulkomaisen taiteen tai tieteen asiantuntijan. Ensimmäinen residenssihaku toteutuu yleisen haun yhteydessä syyskuussa.

Lauttasaaren kartanon residenssitoiminnalla pyritään luomaan syvällistä yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten taiteen ja tieteen ammattilaisten välille. Residenssi tukee toimijoiden työskentelyä, verkostoitumista ja kansainvälistymistä mahdollistamalla ulkomaisten taiteen ja tieteen asiantuntijoiden asuminen ja työskentely Suomessa.

Residenssiin voi hakea 1–4 kuukaudeksi. Ensimmäinen residenssikausi alkaa huhtikuussa 2019. Hakemuksessa pyydetään esittämään toive residenssin pituudesta ja ajankohdasta.

Lue lisää residenssistä

 

Merkitse kalenteriin hakuinfot, apurahaneuvonta ja viimeistelypaja

Järjestämme elokuussa kaksi hakuinfotilaisuutta, joissa kerrotaan hausta, annetaan vinkkejä oman idean kehittelyyn, työryhmän kokoamiseen ja hakemuksen tekemiseen.

Apurahainfot ovat:

Infot järjestetään Lauttasaaren kartanossa (Otavantie 10). Rakennukseen on esteetön sisäänkäynti Kauppaneuvoksentien puolelta. Infoissa on tilaa 50 ensimmäiselle tulijalle, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Infoja voi myös seurata suorana Facebookissa.

Elokuussa voit varata apurahaneuvonnasta oman 20-minuuttisen keskusteluaikasi johtaja Anna Talasniemeltä (taiteen ja kulttuurin apurahat), tiedejohtaja Kalle Korhoselta (tieteen apurahat) ja toimistosihteeri Neea Elorannalta (apurahan hakemiseen ja myönnetyn apurahan käyttöön liittyvät kysymykset). Neuvontapäivät ovat:

Ilmoitamme neuvonnan varauskalenterin avautumisesta verkkosivustollamme ja some-kanavissamme heti elokuun alussa.

Viimeistelypajassa torstaina 6.9. klo 10–16 jaetaan vinkkejä apurahahakemuksen viimeistelyyn, minkä lisäksi on mahdollisuus vertaissparraukseen muiden hakijoiden kanssa. Kahvila Puhuriin voi vetäytyä viimeistelemään omaa hakemusta kahvin ja teen voimin – kahvilassa on koko päivän alennuksia hakijoille. Viimeistelypajan kesto on kaksi tuntia, ja sessiot alkavat klo 10, 12 ja 14. Ilmoittautuminen avautuu elokuun alussa.

 

Uutinen on julkaistu alun perin 26.6.2018.