Uutiset

Saaren kartanon residenssi

12.10.2020

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö käynnistyi Mynämäellä

Saaren kartanon ekologisesti kestävän residenssitoiminnan ensimmäinen paikallisesti näkyvä hanke Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö käynnistyi syyskuun viimeisenä lauantaina. Mynämäen entisen käsi- ja taideoppilaitoksen tiloissa kokoontui kolmisenkymmentä osallistujaa sekä paikallisten yritysten edustajaa.


Saaren kartanon ekologisesti kestävän residenssitoiminnan ohjelma käynnistyi paikallisesti tänä syksynä. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö on ekologisen ohjelman ensimmäinen hanke ja sen tarkoituksena on tuoda näkyväksi se, miten keskeisessä asemassa kulutustottumukset ja elämäntapojen muutokset ovat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnonvarojen säästämiseksi. Kiihdyttämön yhtenä lähtökohtana on kansainvälinen 1,5 asteen elämäntavat -raportti, jossa on asetettu selkeitä tavoitteita ja vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Selvityksessä tuli ilmi, että ilmastopäästöistä on vähennettävä jopa yli 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, mikäli maailmanlaajuiset ilmastotavoitteet aiotaan saavuttaa.

Mynämäen kiihdyttämön ensimmäinen työpaja

Mynämäen työpajaan osallistuneet 12 kotitaloutta ovat sitoutuneet kuukauden ajan pienentämään arkensa hiili- ja materiaalijalanjälkeä. Kiihdyttämön työpajassa mietittiin, miten osallistujat voisivat tehdä ilmaston kannalta järkeviä ja omaan elämäntilanteeseensa sopivia elämäntapamuutoksia. Jokainen kotitalous oli täyttänyt ennen työpajaa hiilijalan laskemista varten erillisen kyselyn, jonka pohjalta osallistujat saivat laskelman omasta hiilijalanjäljestään ja myös materiaalijalanjäljestään.

Työpajassa pelattiin 1,5 asteen elämäntapapeliä, jossa jokainen ruokakunta mietti, miten he voisivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään vuoden 2030 ilmastotavoitteiden mukaisiksi. Osallistujat valitsivat pelin valikoimasta omaan arkeensa sopivia tekoja, kuten tuulisähkön ostaminen, ilmalämpöpumpun asentaminen, kasvisruokapäivien lisääminen tai työmatkojen kulkeminen polkupyörällä auton sijaan. Valitut teot aseteltiin aikajanalle siinä järjestyksessä, mitä on mahdollista toteuttaa jo kokeilun aikana ja mitä pidemmällä aikavälillä.

Päivän aikana kuultiin myös asiantuntijoiden puheenvuoroja ilmastonmuutoksesta ja kestävistä elämäntavoista. Mynämäen kunnan tekninen johtaja Vesa-Matti Eura avasi Mynämäen HINKU-kuntatoimintaan liittyviä näkökulmia ja D-Mat Oy:n toimitusjohtaja Michael Lettenmeier puolestaan pohjusti hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä näkökulmia: Miten voimme kukin pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi? Lettenmeierin mukaan oman kulutuksen ympäristövaikutuksia voi pienentää esimerkiksi kulutuksen määrää vähentämällä tai siirtymällä hiili-intensiteetiltään pienempiin vaihtoehtoihin. Kun molemmat toteutuvat, vaikutus on suurin.

Voit lukea lisää 1,5 asteen elämäntavoista Sitran verkkosivuilta.

Työpajaan osallistujilla oli myös mahdollisuus tutustua mynämäkeläisten yritysten palveluihin ja tuotteisiin, jotka tukevat hiilijalanjäljen vähentämistä. Esillä oli lämmitykseen, ruokaan, ravintoon sekä ekologisia palveluita ja tuotteita tarjoavia yrityksiä ja yhdistyksiä.

Kokeilujakso lokakuussa

Kiihdyttämön seuraava vaihe on lokakuun aikana toteutettava kuukauden kestävä kokeilujakso. Apuna kokeilujaksolla on 1,5 asteen elämäntapapelin avulla luotu tiekartta, joka sisältää jokaisen kotitalouden itselleen valitsemia luontevia tekoja hiilijalanjälkivähennyksen toteuttamiseksi. Osallistujat saavat kokeilujakson tueksi laskelman siitä, millaisiin hiilijalanjälkivähennyksiin he tiekartalle valittujen tekojen avulla pääsevät ja myös listan valitsemistaan teoista niiden seuraamisen helpottamiseksi. Listan avulla on myös helppo jatkaa kohti vuoden 2030 tavoitetta.

Mynämäen kiihdyttämö päättyy marraskuussa yhteiseen tulevaisuustyöpajaan, jossa jaetaan kokeilujakson kokemuksia ja arvioidaan omien tavoitteiden toteutumista.

Hanke on osa kansainvälistä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä, johon osallistuu kotitalouksia myös Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta. Suomessa kiihdyttämöön on osallistunut kotitalouksia 14 paikkakunnalta. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä koordinoivat saksalainen Wuppertal-instituutti, Suomessa D-Mat Oy ja Mynämäellä Koneen Säätiön Saaren kartanon residenssi sekä Mynämäen kunta.

Tutustu Mynämäen Kestävien elämäntapojen kiihdyttämön loppuraporttiin täällä.