Uutiset

Toiminta Helsingissä

28.01.2016

Ideoita Lauttasaaren kartanon toimintaan ja tilojen käyttöön


Koneen Säätiö hankki viime vuonna Lauttasaaren kartanon. Remontin suunnittelu on parhaillaan käynnissä, ja tavoitteena on, että noin kahden vuoden kuluttua kunnostettu kartano otetaan käyttöön. Nyt suunnittelun ollessa käynnissä kuulemme mieluusti, millaisia ideoita ja toiveita Sinulla on tilojen ja tulevan toiminnan suhteen.

Lauttasaaren kartanon uusissa toimitiloissa voimme edistää rohkeiden tieteen ja taiteen avausten syntymistä entistä paremmin. Koneen Säätiön tavoitteena on tehdä Lauttasaaren kartanosta avoin, niin konkreettisesti kuin kuvainnollisestikin vehreä, kohtaamisten ja monialaisen vuorovaikutuksen paikka.

Säätiön henkilökunnan työtilojen lisäksi kartanoon tulee noin 80 hengen monitoimitila ja mahdollisuuksia esitellä säätiön rahoittamia tiede- ja taidehankkeita. Tavoitteena on myös tarjota työtiloja muutamille säätiön apurahansaajille.

Säätiö pitää tärkeänä vuorovaikutusta ympäröivän yhteisön kanssa. Siksi säätiö aikoo jatkaa kartanon vanhassa päärakennuksessa, Punaisessa huvilassa, toimivan Lauttasaari-Seuran vuokrasopimusta ja tehdä yhteistyötä seuran kanssa.

Avoimuus sekä kohtaamisten ja vuorovaikutuksen edistäminen ovat suunnittelua ohjaavia arvoja, samoin esteettömyys ja saavutettavuus sekä arvokkaan kulttuuriperinnön säilyttäminen.

Arvostaisimme paljon, jos ehtisit käyttää muutaman minuutin alla olevaan kyselyyn vastaamiseen. Voit vastata vain kyselyn niihin osiin, jotka ovat sinulle merkityksellisiä.

Kuulemme mieluusti ideoita, toiveita ja ajatuksia tilojen ja toiminnan kehittämiseksi!

Kulttuurituotannon ylempää AMK-tutkintoa (Metropolia) tekevä Satu Sirén käyttää mahdollisesti kyselyn tietoja opinnäytetyössään.

Vastausaika kyselyyn on päättynyt.