Tarinat ja julkaisut

Hanketarinat

23.05.2022

Hanketarina: Academy of Moving People and Images 

Kuvassa AMPIn opiskelijoita ja opettajia seisoo elokuvateatterin penkkirivien välissä.
Kuvassa vasemmalta oikealle Teresa Siltanen, Aino Suni, Helen Aleksandrova, Mariia Solodiankina, Samuel N. Boateng, Khanh Ngo, Jerem Tonteri, Kardo Shiwan, Salla Sorri, Erol Mintaş ja Riikka Kuoppala. Kuva: Nora Sayyad

Academy of Moving People and Images avaa elokuva-alan ovia erilaisista taustoista tuleville tekijöille. Samalla muuttuu monipuolisemmaksi se, mitä näemme valkokankaalla. 

Mistä on kyse?

  • Academy of Moving People and Images -elokuvakoulu perustettiin, jotta tekijät moninaisista taustoista pääsisivät tekemään elokuvia Suomessa. Akatemia on tarkoitettu liikkuville ihmisille, jotka ovat tulleet Suomeen eri syistä: esimerkiksi opiskelemaan, töihin tai hakeakseen turvapaikkaa.
  • Entistä moninaisempi tekijäjoukko muuttaa myös elokuvia, joita näemme: sitä, kenen tarinoita kerrotaan ja miten.
  • Maksuttoman koulutuksen kesto on kaksi vuotta, ja siihen valitaan 8–12 osallistujaa. Vuonna 2022 koulusta valmistuu kolmas vuosikurssi opiskelijoita.  
  • Koulutusohjelmaan valittavilta edellytetään ainoastaan paloa elokuva-alalle. Aiempaa kokemusta alalta ei tarvitse olla. AMPI tarjoaa tiedot, taidot ja työkalut sekä mahdollisuuden tehdä oma lyhytelokuva, johon opiskelijoilla on kaikki tekijänoikeudet.
  • Valmistuessaan opiskelijoilla on hyvät edellytykset työskennellä ammattimaisesti elokuva-alalla erilaisissa tehtävissä.
  • Koneen Säätiö on rahoittanut AMPIa vuodesta 2019, ja säätiörahoitus jatkuu vuoden 2022 loppuun.   

Tavoitteena avoimempi elokuva-ala

Academy of Moving People and Images -elokuvakoulun päätavoitteena on tehdä elokuva-alasta vähitellen avoimempi eri taustoista tuleville tekijöille.

AMPIn ympärille muodostuneen yhteisön moniäänisyys käy selväksi heti tavatessa. Tapaamiseen elokuvakoulun väkeä tulee kaikkiaan 11 ihmistä.

Akatemian perustanut Erol Mintaş työskentelee elokuvakoulun taiteellisena johtajana. Koordinaattorina työskentelevä Helen Aleksandrova taas oli osallistujana mukana ensimmäisessä AMPIn järjestämässä testityöpajassa 2018 ja myöhemmin yksi ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista. Samuel N. Boateng, Khanh Ngo, Kardo Shiwan, Teresa Siltanen ja Mariia Solodiankina ovat kaikki käynnissä olevan vuosikurssin opiskelijoita. Jerem Tonteri opettaa elokuvaleikkausta, Salla Sorri ohjausta ja Aino Suni käsikirjoittamista. Riikka Kuoppalan roolina on ollut avustaa AMPIa hallinnollisissa ja oikeudellisissa asioissa. 

”Alalla puhutaan paljon siitä, että tarvittaisiin lisää elokuvia, jotka kertoisivat esimerkiksi naisten elämästä. Tässä mielessä en usko, että kysymys on pelkästään siitä, mikä elokuvan aihe on. Enemmän merkitystä on sillä, ketkä elokuvia tekevät”, myös Aalto-ylipiston dokumentaarisen elokuvan lehtorina toimiva Sorri toteaa.

”Mielestäni kysymys on siitä, keille resurssit keskittyvät, keille tarjoutuu tilaisuuksia ja keillä on mahdollisuus kertoa tarinansa. Alalla on tahtotila tehdä siitä moninaisempi, muttei oikein tiedetä miten. Siksi olin iloinen tästä mahdollisuudesta olla itsekin osa muutosta”, käsikirjoittamista opettava Aino Suni lisää.

Oppimista yhdessä tekemällä 

Koulutuksen aikana osallistujat kirjoittavat ja ohjaavat kukin oman lyhytelokuvansa ammattilaisten ohjauksessa, tekemällä oppien. 

Kukaan osallistujista ei silti keskity vain omaan elokuvaansa. Sen sijaan osallistujat työskentelevät ristiin toinen toistensa projekteissa. Ryhmänä he vastaavat itse kaikista elokuvanteon vaiheista ja toimivat kukin vaihtelevasti eri työrooleissa. 

”Haluamme, että osallistujat kokevat kaikki elokuvanteon eri puolet. Yhdessä oppimisen ja tekemisen kulttuuri on rakennettu sisään koulutusohjelmaan. Painopiste on yhteisöllisyydessä. Hienovaraisena agendana tässä on tietenkin päästä eroon egosta”, nauraa Mintaş. 

Opettajina toimivat kokeneet tekijät elokuvatuotannon eri aloilta. Mukana on ammattilaisia käsikirjoittajista ja ohjaajista valo- ja äänisuunnittelijoihin.  

Samalla opetus moniarvoistaa suomalaista elokuvatuotantoa. Osaamistaan ja kokemuksiaan eivät jaa pelkästään opettajina toimivat ammattilaiset, vaan jakamista tapahtuu molempiin suuntiin. Myös opettajat saavat mukaansa uudenlaista ajattelua ja tapoja toimia.

”Keittiön kautta sisään”

Yksi AMPIn toimintaa muovaavista ratkaisuista on ollut päätös toimia ilman omia tiloja. Kaikki opetus tapahtuu sen kumppaneiden tiloissa. 

Tilat opetukselle ovat tarjonneet muun muassa Suomen elokuvasäätiö, Kulttuurikeskus Caisa, Goethe-Institut Finnland, Publics, Ranskan instituutti, Globe Ar Point, HIAP – Helsinki International Artist Programme, Designmuseo, Museum of Impossible Forms, Taidekoulu MAA, Aalto-yliopisto (ELO, Critical Cinema Lab) ja Baltic Circle.  

AMPIn opiskelijoille tilojen jakaminen elokuva- ja kulttuurialalla jo toimivien ammattilaisten kanssa tarjoaa tilaisuuksia verkostoitumiseen, mikä on pitkälti verkostoille rakentuvalla audiovisuaalisella alalla tärkeä. 

Lyhytelokuvien tuotannossa akatemialaiset tekevät yhteistyötä Stadin ammatti- ja aikuisopiston esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinnon maskeerauksen osaamisalan opiskelijoiden sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian säveltäjäopiskelijoiden kanssa.

Kontakteista elokuva-akatemiaa kiittää myös vuonna 2021 mukaan valittu Samuel N. Boateng. 

”On tärkeää, että voimme tutustua alan portinvartijoihin jo opintojen aikana. AMPI on avannut ovia, ja se on ollut minulle jatkon kannalta kaikkein arvokkainta”, hän toteaa.

”Ilman AMPIn tarjoamia verkostoja epäröisin ottaa yhteyttä esimerkiksi eri instituutioiden johtajiin”, lisää Khanh Ngo. 

AMPIa luotsaava Mintaş kertoo, että tarkoituksena ei ole missään vaiheessa ollut luoda erillistä instituutiota, vaan haastaa olemassa olevia organisaatioita ja rakenteita olemaan avoimempia muutokselle ja ottamaan vastuuta muutoksesta.

”Olemme iloisia, jos olemme voineet tulla keittiön kautta sisään, istua konkreettisesti samaan pöytään ja varmistaa siten, että jakamista todella tapahtuu. Ilman jakamista integroituminen alalle jää osallistujien harteille, mikä aiheuttaa lisää stressiä ja ahdistusta”, sanoo Mintaş. 

Kuvassa AMPIn opettajat ja opiskelijat seisovat vastatusten ja nojaavat Bio Rexin aulan pöytiin.
Vasemmalla edestä taakse Jerem Tonteri, Helen Aleksandrova, Khanh Ngo, Samuel N. Boateng, Riikka Kuoppala ja Erol Mintaş (pöydän päässä) ja oikealla takimmaisesta etummaiseen Mariia Solodiankina, Aino Suni, Kardo Shiwan ja Salla Sorri. Kuva: Nora Sayyad

Moninaisuustyötä yhdessä kumppaneiden kanssa

Koulutuksen rinnalle Academy of Moving People and Images on luonut myös muita toimintamalleja, jotka lisäävät elokuva-alan moninaisuutta ja inkluusiota. 

Suomen suurin elokuvafestivaali Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa jakoi AMPIn aloitteesta vuonna 2021 ensimmäisen Moving People and Images -palkinnon elokuvantekijälle, joka on työssään korostanut moninaisuuden ja inklusiivisuuden merkitystä. Rahallisen tuotantotuen lisäksi palkinnonsaaja kutsutaan tapaamaan AVEKin ja Ylen tuottajia, jotka näin sitoutuvat tekemään tilaa kotimaisen elokuvan uusille äänille. 

Osana Rakkautta & Anarkiaa -festivaalia järjestettävän ammattilaistapahtuma Finnish Film Affairin (FFA) kanssa AMPIlla on käynnissä residenssiyhteistyö, jossa yksi akatemian alumneista pääsee alan residenssiin. Ensimmäinen residenssivieras oli Roxana Sadvokassova. Residenssijaksonsa jälkeen hän kertoi kokemuksistaan ja jakoi oppimaansa koko AMPIn yhteisölle.

Toinen festivaalikumppanuus on tänä vuonna toteutunut yhteistyö Berliinin elokuvajuhlien ammattilaistapahtuman kanssa. Berlinale on yksi maailman merkittävimpiä elokuvafestivaaleja, ja sen osana järjestettävä European Film Market yksi elokuva- ja media-alan tärkeimmistä ammattilaistapahtumista. 

European Film Marketin kumppanina AMPI yhteistyössä Goethe–Institut Finnlandin kanssa lähetti osallistujan Fiction Toolbox –ohjelmaan, jonka tarkoitus on vahvistaa fiktion parissa työskentelevien elokuvantekijöiden kaupallista osaamista tarjoamalla heille liiketoiminnallisia työkaluja ja kontakteja. Mukaan valittiin AMPIn alumni Jelica Jerinic.  

Kuvassa on AMPIn opiskelijoita ja opettajia elokuvateatteri Bio Rexin aulassa.
Kuvassa etualalla Kardo Shiwan, keskimmäisessä rivissä vasemmalta oikealle Helen Aleksandrova, Aino Suni, Salla Sorri ja Khanh Ngo sekä takarivissä vasemmalta oikealle Riikka Kuoppala, Jerem Tonteri, Erol Mintaş, Mariia Solodiankina ja Samuel N. Boateng. Kuva: Nora Sayyad

Vapaus on turvallista tilaa ja tukea myös arkisissa asioissa

”Kokemukseni on, että AMPIssa meille koulutukseen osallistuville on luotu turvallinen tila, joka tukee tekemisen vapautta. Ideoitaan on voinut kehitellä vapaasti, kun kilpailuasetelmaa ei ole ja toisiin voi luottaa”, kertoo Mariia Solodiankina, yksi akatemiassa vuonna 2021 aloittaneista. 

“AMPIlaisena on tärkeää ajatella laajemmin ja pohtia, miten voisimme taiteilijoina säilyttää tunteen vapaudesta ja turvasta. AMPIn tavoitteena on tehdä historiaa, ja muutoksen tekeminen on jatkuva prosessi, joka vaatii aikaa ja resursseja,” sanoo Kardo Shiwan.

“Ohjelman alumnina ja ensimmäisen testityöpajan osallistujana voin yhtyä puheisiin turvallisesta ja tukea antavasta ilmapiiristä, joka mahdollistaa luovuuden ja taiteellisen vapauden. Nyt työskentelen hallinnollisissa tehtävissä ohjelman koordinaattorina ja koen saman työilmapiirin vapauden. Minun ei tarvitse pienentää persoonaani tai vetää vakavaa roolia, vaan voin yhä olla oma itseni. Uskon, että yhteisöllisyys rakentuu samoin keinoin sekä taiteellisissa että hallinnollisissa tehtävissä: luottamuksella, tuella ja vapaudella”, Helen Aleksandrova jatkaa.

”Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että AMPIssa on luotu hoivan kulttuuria: käytännössä esimerkiksi tuettu ohjelmaan osallistuvia erilaisissa arjen tilanteissa. On huolehdittu oleskeluluvista tai siitä, toimiiko pankkiyhteys ulkomaiselle tilille”, jatkaa Riikka Kuoppala, joka on avustanut elokuvakoulua taloudellisissa ja oikeudellisissa asioissa. 

Myös luovan työn tekijälle vapauden edellytyksenä on, että kaikki on elämässä hyvin muiltakin osin, Kuoppala tiivistää. 

Yhteystiedot

Taiteellinen johtaja Erol Mintaş
academyofmovingpeopleandimages@gmail.com
academyofmovingpeopleandimages.com

Muiden silmin: Jaana Puskala ja Marjo Pipinen, Suomen elokuvasäätiö

”Suomen elokuvasäätiö on suurin suomalaisen elokuvan tukija. Tukea jaetaan vain ammattilaistuotannoille, ja väylät ammattilaisuuteen ovat Suomessa olleet kapeat. AMPI on arvokas lisä elokuvakoulutustarjontaan, ja se on selvästi vastannut kysyntään.

Haluamme olla lähellä elokuvantekijöitä heidän uransa alkuvaiheista saakka. Yhteistyöhön on kuulunut tilojen tarjoamista AMPIn kurssien käyttöön, ja sen kautta toivoaksemme oma toimintamme on tullut helpommin lähestyttäväksi opiskelijoille.

Haluamme haastaa myös tuotantoyhtiöitä ennakkoluulottomasti palkkaamaan moninaisista koulutustaustoista tulevia tekijöitä. Moninaisuuden ja inkluusion kysymykset ovatkin olleet vahvasti esillä alallamme, ja AMPIn kaltaiset toimijat ovat olleet tuon muutoksen mahdollistajia. Audiovisuaalisella alalla on nähty useita menestystarinoita viime vuosina, mikä ei olisi mahdollista ilman monenlaisten tekijöiden ääniä ja tarinoita. Tehtävää kuitenkin riittää edelleen meille kaikille.

AMPI on saavuttanut jo muutamassa vuodessa paljon! On jännittävää päästä seuraamaan, mitä kaikkea koulutukseen osallistuneet vielä tuovat suomalaiseen elokuvaan.”

Marjo Pipinen on viestintäasiantuntija ja Jaana Puskala kansainvälisen osaston päällikkö Suomen elokuvasäätiössä.

Kuvassa AMPIn opiskelijoita ja opettajia nojaa silmät suljettuina elokuvateatterin penkkeihin.
Kuvassa takarivissä vasemmalta oikealle Samuel N. Boateng, Helen Aleksandrova, Kardo Shiwan, Teresa Siltanen ja Jerem Tonteri, keskimmäisessä rivissä vasemmalta oikealle Mariia Solodiankina, Khanh Ngo, Salla Sorri ja Erol Mintaş, sekä eturivissä vasemmalta oikealle Aino Suni ja Riikka Kuoppala. Kuva: Nora Sayyad

Avainlukuja

3

vuosikurssia opiskelijoita

26

työryhmän jäsentä

24

lyhytelokuvaa, joista 7 tuotannossa

20

taide- ja kulttuurialan yhteistyökumppania