Tapahtumat

Apurahansaajille

Parhaiden käytäntöjen opintopiiri: Hyvä johtaminen apurahahankkeessa

Apurahansaajien omassa opintopiirissä paneudutaan vaihtuvien asiantuntijoiden johdolla hankkeiden vetämiseen, niissä työskentelemiseen ja niistä viestimiseen. Torstaina 8.6. aiheena on hyvä johtaminen. Mihin hyvä verkostotyö perustuu? Entä miten johtaa hanketta feministisistä lähtökohdista? 

Näkökulmia johtamiseen tarjoavat verkostojen johtamisen käytäntöjä tutkinut ja kehittänyt Timo Järvensivu sekä kuraattori, kirjoittaja ja esittävien taiteiden kuratointia opettava Eva Neklyaeva, joka keskittyy feministisiin käytäntöihin, niin hankkeiden vetäjille kuin niissä työskenteleville.

Tilaisuus järjestetään Zoomissa (osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille).

Huomioithan että opintopiirin kielenä on englanti.

Ilmoittautuminen päättyy 5.6.

Timo Järvensivu: Verkostoissa johtaminen – miksi, mitä ja miten?  

Verkostotyö on luottamukseen ja vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistyötä, jota tehdään yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden välillä. Verkostoja tarvitaan, kun halutaan kehittää uutta, toimia joustavammin ja vastata asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti. 

Mihin hyvä verkostotyö perustuu? 
Minkälaista johtajuutta tarvitaan? 
Minkälaisia verkostoja on olemassa? 
Minkälaisia käytännön askeleita verkostojen johtaminen vaatii? 

KTT Timo Järvensivu on tutkinut ja kehittänyt verkostotyötä ja verkostojen johtamisen käytäntöjä yli 15 vuotta, ensin tutkijana yliopistossa ja nykyisin päätoimisena yrittäjänä ja kouluttajana. 

Eva Neklyaeva: Miten johtaa hanketta feministisestä postitiosta?

Mikä on turvallisempi tila ja miten päästä yhteisymmärrykseen työryhmän ja yleisöjen kanssa? Kuraattori Eva Neklyaeva avaa strategiota, joilla myös projektityössä voi tehdä tilaa nautinnon, fiktion ja halun alueilla liikkumiseen. 

Eva Neklyaeva on Milanossa työskentelevä kuraattori. Tällä hetkellä hän toimii Samara Editions – performancens by postin sekä Münchenin SPIELART-teatterifestivaalin yhteiskuraattorina. Eva opettaa esittävien taiteiden kuratointia IUVAV-yliopistossa Venetsiassa sekä kirjoittaa taiteellisen työskentelyn praktiikasta. Evan kirjoituksia voi lukea täällä: various-artists.com. Eva on aikaisemmin toiminut myös Santarcangelon, Baltic Circlen ja Wonderlustin festivaalien kuraattorina. 

Tapahtumamme ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden laajassa merkityksessä.