Työryhmä HARTIKAINEN–JAVNE–KOKKOMÄKI–LEPPÄVUORI–PALOKANGAS–SELIN

monitaiteinen työryhmä

Kuva: Ulla Leppävuori

Taiteiden- ja tieteidenvälisyys, monitaiteisuus ja poikkitaiteisuus – mitä ne käytännössä tarkoittavat ja miten niiden toteuttaminen voi onnistua? Kaikki kohdat -projektissa kuusi Saaren kartanossa marras-joulukuussa 2014 toisiinsa tutustunutta eri aloja edustavaa ihmistä havainnoivat sitä, mitä eri taiteenlajien leikkauspinnoilla sekä mahdollisissa liitoskohdissa voi tapahtua. Erääksi tärkeäksi yhteiseksi teemaksi olemme paikantaneet rytmin. Ryhmäresidenssijakson aikana tarkastelemme sen monia eri ilmenemismuotoja ja siihen liittyviä käsityksiä, sekä sen suhdetta tilaan ja paikkaan. Taiteenlajien määritykset rytmistä voidaan pölyttää tuulella tai tahdistaa hengityksellä, kaivautua aikakerrostumien rytmeihin tai kävellä maisemassa luonnonelementtien ja maankuoren muodostamia jaksotuksia havainnoiden.

Kuusijäseniseen työryhmäämme kuuluvat säveltäjä Jarkko Hartikainen, runoilija Irina Javne, esitystaiteilija Jenni Kokkomäki, kuvataiteilija Ulla Leppävuori, esitystaiteilija Satu Palokangas ja historiantutkija Sinikka Selin.

Kaksiviikkoisen residenssijakson lopussa esittelemme työmme tuloksia yleisölle. Lämpimästi tervetuloa!