Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Media- ja videotaide

Toni Meštrović ja Nadija Mustapić

audiovisuaalinen taiteilija

Nadija_Mustapic-Toni_Mestrovic-photo

Taiteilijapari Nadija Mustapić ja Toni Meštrović (kroatialaisia audiovisuaalisia tateilijoita Rijekasta) tekevät laajamittaisia multimediaprojekteja, joita on ollut esillä eri museoissa ja gallerioissa. Heidän työnsä tallentavat yhteiskunnallisia ilmiöitä; taiteilijat uskovat, että taide toimii välineenä sosiaalisen edistyksen, elämän ja ideoiden aktivoimiseen. Teoksissa dokumentaarisuus yhdistyy runollisuuteen ja kokemuksiin tilasta.

He yhdistävät erilaisia lähestymistapoja ja prosesseja, jotka vaihtelevat heidän omissa taiteen tekimisen tavoissaan.

NADIJA MUSTAPIĆ tekee videoinstallaatioita, jotka tutkivat tilallisia ulottuvuuksia tilan representaatioiden, sen subjektiivisuuden ja sen poliittisten suuntauksien välillä. Hän käyttää usein (urbaania) maisemaan ja itseään päähenkilönä,  joiden avulla hän luo narratiiveja siitä, kuinka joku tietty tila tai kuva muuttuu ja täyttyy.

TONI MEŠTROVIĆ on videotaiteilija, joka työskentelee pääasiassa video- ja ääni-installaatioiden parissa. Hänen työnsä käsittelevät usein kulttuurista perintöä, identiteettiä ja muutoksia, jotka ovat ilmenneet Adrianmeren rannikolla pitkän ajan kulueesa. Hänen työnsä perustuu elämään pienellä Veli Drvenikin saarella, josta hänen sukunsa on kotoisin.

”Saaren kartanossa työskentelemme telakka-projektimme parissa, joka on aiemmin näytetty monikanavaisena “Moment of Silence” -ääni/video-installaationa. Nyt me työstämme kokeellista elokuvaa, joka keskittyy Kroatian telakkateollisuuteen, erityisesti kahteen isoon telakkaan ”3. May” Rijekassa ja ”Brodosplit” Splitissä,ja niiden kohtaamiin vaikeuksiin massiivisten alasajojen ja epävarman tulevaisuuden myötä.”